• Hem
  • Ta omedelbart b...
Pressmeddelanden

Ta omedelbart bort kravet på tvångssterilisering vid könsbyte

Idag tog socialutskottet ställning till regeringens lagförslag om könsbyte. I en gemensam reservation föreslår V, S och MP att kravet på sterilisering tas bort och att kraven på att vara ogift och svensk medborgare slopas.

– Vänsterpartiet kan inte tänka sig att rösta igenom ett lagförslag där steriliseringstvånget finns kvar. Det strider mot mänskliga rättigheter och människors rätt till självbestämmande över sin egen kropp, säger Eva Olofsson ledamot i socialutskottet för Vänsterpartiet.

Nu finns det möjligheter för alla riksdagsledamöter att rösta på reservationen som innebär att kravet på sterilisering försvinner från och med den 1 juli 2012.

– Regeringens inriktning att utreda vidare och ytterligare förhala frågan skapar ett onödigt lidande för de som redan väntat med att ändra sin könstillhörighet i hopp om en snabb lagändring, avslutar Olofsson.

För mer information
Eva Olofsson (V): 070-317 10 27
Vänsterpartiets presstjänst: 070-620 00 64