• Hem
  • Ge gratis simun...
Nyheter

Ge gratis simundervisning till Sveriges 6-åringar

Vänsterpartiet kommer i höstens budgetförhandlingar med regeringen kräva att 150 miljoner kronor öronmärks till kommunerna för att de ska kunna erbjuda avgiftsfri simundervisning för landets 6-åringar.

– För oss är simkunnighet en rättighet. Simkunnighet räddar liv och därför är det så viktigt att det inte är föräldrarnas plånbok som avgör om barn kan simma eller inte, säger Ulla Andersson, ekonomisk-politisk talesperson för Vänsterpartiet.

När Svenska livräddningssällskapet och Trygg Hansa gjorde en nationell undersökning 2015 visade det sig att barn till föräldrar med låg inkomst eller som är ensamstående, i lägre grad fått möjlighet att gå i simskola och att lära sig simma.

– Att gå i simskola och att lära sig simma tidigt har blivit allt mer av en klassfråga. Många familjer har inte råd att låta sina barn gå i simskola när en termin kostar uppemot 2 000 kr per barn och det ofta krävs flera terminer för att uppnå simkunnighet. Många beskriver en verklighet med långa köer till simskolor och höga priser där det skapats en simskolemarknad för de som har råd att betala, det vill vi göra någonting åt, säger Ulla Andersson.

I Göteborg har Vänsterpartiet varit med och drivit igenom simundervisning för alla barn i förskoleklass. Detta vill vi nu göra i hela landet. Pilotprojektet i Göteborg genomfördes hösten 2016 och efter projektet konstaterades det att simundervisning inom ramen för förskoleklass gav tydliga resultat i förbättrad simkunnighet och vattenvana.

– Genom att erbjuda simundervisning i förskoleklass når man effektivt nästan alla barn. Eftersom undervisningstiden i förskoleklass bara är tre timmar om dagen tar simundervisningen inte tid från annan undervisning. Genom att erbjuda simundervisning inom ramen för skolan innebär det också att transporten till och från simundervisningen blir skolans ansvar. Detta är särskilt viktigt i kommuner som saknar egna simhallar, säger Ulla Andersson.

Vänsterpartiet vill finansiera förslaget med högre fastighetsskatt på de dyraste villorna. Idag är skattesystemet riggat för de rika. Sverige hör till de få länder som varken har förmögenhetsskatt, arv- och gåvoskatt eller en fastighetsskatt som är kopplad till taxeringsvärdena.

Som ett räkneexempel kan nämnas att det skulle räcka att ta ut en fastighetsskatt på 2 procent på den del av taxeringsvärdet som överstiger 7,5 mnkr (och samtidigt utvidga dagens begränsningsregel till att gälla alla) för att finansiera gratis simskola till alla 6-åringar. En sådan skatt skulle endast belasta 0,6 procent av landets villor.

– Det är högst rimligt att ta ut en högre fastighetsskatt på villor i mångmiljonklassen för att säkra små barns möjlighet till simkunnighet och vattenvana, säger Andersson.