• Hem
  • Sverige måste h...
Nyheter

Sverige måste ha en trovärdig alliansfrihet

Tisdagen den 8 maj deltog försvarsminister Peter Hultqvist i ett möte i Washington tillsammans med försvarsministrarna från Finland och USA för att skriva under en avsiktsförklaring om ett fördjupat militärt samarbete mellan de tre länderna. Mycket av innehållet är fortfarande hemligstämplat, men enligt regeringen syftar avtalet bl.a. till en intensifierad dialog, övningsverksamhet samt utökad interoperabilitet.

Det är beklagligt att försvarsministern inte lägger större tyngd vid den svenska militära alliansfriheten. Sverige har sedan länge mycket framgångsrikt bedrivit en säkerhetspolitik som bygger på just militär alliansfrihet, nedrustning, fredliga lösningar på konflikter, stöd till FN och solidaritet med tredje världen. Tyvärr har man på senare tid gått mot att i allt högre utsträckning förlita sig på kärnvapenalliansen Nato. Samtidigt har Nato, så väl som enskilda medlemsländer, genomfört flera misslyckade krig i Afghanistan, i Irak och i Libyen med ett enormt mänskligt lidande som följd.

Vänsterpartiet värnar den militära alliansfriheten. Vi motsätter oss därför alla militära samarbeten som inskränker denna. Utgångspunkten för Sveriges försvars- och säkerhetspolitik ska vara att värna vårt lands säkerhet. Det förutsätter en modern försvarsmakt som har förmågan att möta de olika former av hot som vårt land kan ställas inför, men som också har möjlighet att vara en fredsbevarande kraft i andra delar av världen. Det kräver i sin tur att Sverige har en trovärdig militär alliansfrihet. I en tid som präglas av osäkerhet och militär upprustning ska Sverige vara en röst som står upp för stabilitet och avspänning. Ett närmare samarbete med USA och därmed kärnvapenalliansen Nato, urholkar vår självständighet och vårt militära handlingsutrymme.

Vi ser ett försämrat säkerhetspolitiskt läge i vår omvärld. Maktkampen mellan Nato och Ryssland bidrar till ökad osäkerhet och upprustning. Trots att ett enskilt militärt angrepp mot Sverige är osannolikt används detta som ett argument för ett svenskt närmande till Nato. Sveriges militära alliansfrihet har tjänat oss och vår omvärld väl och har möjlighet att göra det under lång tid framöver. Vår självständighet har bidragit till att generation efter generation i Sverige kunnat leva i fred och har dessutom gett oss ett utrikespolitiskt handlingsutrymme som gjort att Sverige kunnat spela en viktig internationell roll för fred och nedrustning. En oberoende och militärt alliansfri utrikespolitik är avgörande för Sveriges handlingsfrihet även i framtiden.

Ett ökat nordiskt samarbete är dock både viktigt och efterfrågat. Vi ser goda möjligheter att fördjupa samarbetet med våra nordiska grannländer, i synnerhet Finland, på en rad områden inom försvarspolitiken. Därför ställer vi oss t.ex. bakom ett utökat nordiskt samarbete på försvarsområdet för effektiviserad resursanvändning, ökad effekt och ökad militär förmåga. Detta måste dock ske på ett sätt som varken inskränker på de enskilda ländernas självbestämmande eller Sveriges militära alliansfrihet. Ett sådant samarbete får heller inte villkoras med ett närmande till USA och därmed Nato.

Det överlägset bästa sättet att bygga säkerhet är genom nedrustning och avspänning. Som militärt alliansfritt land har Sverige en unik möjlighet att vara en självständig röst. Låt oss inte kasta den möjligheten överbord.

Lotta Jonsson Fornarve, ledamot i försvarsutskottet

Dela den här sidan:

Kopiera länk