• Hem
  • Sverige har råd...
Jonas i media

Sverige har råd med kortare arbetstider

Jonas Sjöstedt svarar Clara Lidström (Underbaraclaras) om folksjukdomen utmattning: Målet är sex timmars arbetsdag med bibehållen lön för alla.

Hej Clara,

Tack för din artikel, jag håller helt och hållet med dig. Ett samhälle där vi har tid för varandra och för att leva är ett samhälle jag vill ha. Därför gör det mig så ont att se hur samhället i dag går i helt motsatt riktning, hur allt fler – framför allt kvinnor – bränns ut och blir sjukskrivna för utmattning. Det gör det mig orolig att se hur regeringens direktiv till Försäkringskassan om att minska sjuktalen riskerar att göra den utmattades ekonomiska situation än mer osäker. Vi ser att andelen som fått sin sjukpenning indragen fyrdubblats sedan 2014 och att utmattade patienter i princip måste gråta hos läkaren för att få sjukersättningen beviljad. Den som är sjuk ska få hjälp att bli frisk, inte ifrågasättas.

Det krävs visioner för att bryta ohälsan

Men att den som är sjukskriven ska få hjälp är en miniminivå för ett anständigt samhälle, inte ett recept för framtiden. Vi måste våga höja blicken och ha visioner. Därför vill jag att vi börjar korta arbetstiden. Redan i dag vill Vänsterpartiet att tusentals anställda inom vård och omsorgsyrken ska få kortare arbetstid. De allra flesta av dem är kvinnor. Detta är ett första steg, målet ska vara sex timmars arbetsdag med bibehållen lön för alla.

Den nya tekniken gör att om tio år har många av dagens arbetsuppgifter försvunnit. Det ger oss ett val. Ska vinsterna av den utvecklingen gå till de få i toppen som äger våra arbetsplatser? Eller ska vi använda dem till att korta arbetsdagen så att livet blir bättre för oss alla tillsammans?

För jag har mött många av kvinnorna du skriver om: Hon som arbetar inom äldreomsorgen och har ont i axlarna efter en lång arbetsdag med tunga lyft. Eller hon som stressar i väg efter jobbet för att hämta barnen på förskolan, som springer allt snabbare men ändå aldrig kommer ikapp. Och som till sist springer in i väggen.

Sex timmars arbetsdag gör stor skillnad

Men jag har också besökt äldreboenden och städavdelningar som redan i dag har sex timmars arbetsdag. Och jag har sett vilken skillnad det gör. Hur det ger både kroppen och själen tid för återhämtning. Hur det blir mer tid att umgås, med familj och med vänner, hur det gör en möjlighet att stanna upp och andas och att komma ikapp.

Och vi har råd. Sverige blir allt rikare och att produktiviteten ökar. Vi har även en otroligt snabb automatisering och digitalisering. Den nya tekniken gör att om tio år har många av dagens arbetsuppgifter försvunnit. Det ger oss ett val. Ska vinsterna av den utvecklingen gå till de få i toppen som äger våra arbetsplatser? Eller ska vi använda dem till att korta arbetsdagen så att livet blir bättre för oss alla tillsammans? Jag vet vad jag tycker är klokast. Och jag är glad över att höra att du håller med.

Hälsningar, Jonas Sjöstedt

Dela den här sidan:

Kopiera länk