• Hem
  • Sverige behöver...
Pressmeddelanden

Sverige behöver en jämlik skattereform

Under de senaste decennierna har klyftorna i Sverige ökat kraftigt. Om vi fortsätter i samma takt kommer inkomstfördelningen vara mer ojämlik än USA:s redan under 2030-talet, något den inte varit på drygt 100 år. Nu behövs en ny skattereform som gör Sverige till världens jämlikaste land igen.

Under flera decennier är Sverige det OECD-land där den ekonomiska ojämlikheten ökat mest. Skattereformen 1991 bidrog till den negativa utvecklingen och det har sedan förstärkts av beslut som handlat om att ta bort skatter och att införa stora avdrag för de allra rikaste.

– Sverigedemokraterna, delar av högern och till viss del även Socialdemokraterna verkar vilja få oss att tro att alla samhällsproblem beror på det som hände 2015 då vi tog emot väldigt många flyktingar på kort tid. Det stämmer absolut inte. Ett mer jämlikt samhälle hade klarat den, och andra utmaningar som vi ställs inför, mycket bättre, säger Ulla Andersson.

Efter 1991 har flera politiska beslut fattats som ökat ojämlikheten. Avskaffad arvs- och gåvoskatt, slopad förmögenhetsskatt, införandet av RUT-avdraget och jobbskatteavdraget är några exempel. Sverige är det OECD-land där den ekonomiska ojämlikheten har ökat mest de senaste decennierna

– I dag har vi ett skattesystem riggat för de rikaste. Konsekvenserna märker vi inte minst i den ständigt underfinansierade välfärden. Nu behöver vi laga Sverige, säger Ulla Andersson.

Vänsterpartiet vill höja skatten för de allra rikaste. Det gör vi genom att bland annat införa en höjd skatt på aktieutdelning- och kapitalvinst på värdepappersförsäljning, en ny förmögenhetsskatt och en bankskatt.

Istället vill vi ha ett skattesystem för vanligt folk. Vi föreslår till exempel en röd skatteväxling som innebär sänkt inkomstskatt för låg- och medelinkomsttagare. Det innebär att vi använder våra förslag om avtrappade ränteavdrag och tak, samt höjd skatt på kapitalinkomster, till att sänka skatten för låg- och medelinkomsttagare.

Vi tar även fortsatta steg framåt mot lika skatt för lika inkomst. Det är inte rimligt att sjuka, arbetslösa, föräldralediga och pensionärer ska betala mer i skatt vid lika inkomst än den som arbetar och är frisk. I dag betalar till exempel en som är sjuk, och som har en inkomst på 20 000 kronor per månad, drygt 1400 kronor mer i skatt än den som har turen att vara frisk och har ett jobb.

Våra skatteförslag innebär att skatterna netto ökas med ca 37 mdkr 2019, ca 50 mdkr 2020 och ca 54 mdkr 2021. Reformutrymmet efter våra skatteförslag är ca 45 mdkr 2019, ca 74 mdkr 2020 och ca 128 2021.

Faktaunderlag skattepolitik 180701_2

180630 PPT Almedalen 1 juli 2018

För mer information:
Vänsterpartiets presstjänst, 070-620 00 64