• Hem
  • Studiematerial ...
sida

Studiematerial om ny klimatpolitik

Studiefrågor till nya dokument från partiledningen:

”Från ord till handling i klimatpolitiken”, samt ”Hur vi kommunicerar klimatbudskapet”

Här finns ett antal diskussions-/studiefrågor kring nya dokument om partiets klimatpolitik och klimatkommunikation. Titta gärna igenom dem själv och/eller diskutera dem på ett studiemöte eller medlemsmöte i din partiförening eller med andra intresserade, eller på ett kongressförberedande möte.

Syftet med frågorna är att dra in fler medlemmar i diskussionen om den utvecklade politik och retorik kring klimatfrågor och ekonomiska frågor som partiledningen lanserat inför valet. Frågorna utgår från båda dokumenten.

Ladda ned  studiefrågorna här. 
Ladda ned dokumentet ”Från ord till handling” här.