• Hem
  • Stor satsning p...
Pressmeddelanden

Stor satsning på att renovera hyresrätter

Idag presenterar Vänsterpartiet och regeringen en satsning på renovering av hyresrätter. Satsningen är en del av budgetsamarbetet. 1 miljard kronor ska gå till upprustning av hyresrättshus. Stödet ska också dämpa hyreshöjningarna efter en renovering.

Många äldre hyresrätter i landet kommer de närmsta åren att behöva moderniseras. Tidigare har satsningar bara gjorts till villor och bostadsrätter genom ROT-avdraget. Nu kommer även en satsning för att förbättra hyresrättshusen. En del av pengarna kommer också kunna gå till att rusta upp utemiljöerna i många bostadsområden.

– Nu gör vi stora satsningar både på byggande av nya hyresrätter men även modernisering av de äldre. Det är viktigt att kunna känna sig stolt över sitt bostadsområde. Många gånger har stora renoveringar lett till så kraftiga hyreshöjningar att många har tvingats flytta ifrån sina hem. Det är naturligtvis inte hållbart. Därför ska detta stöd gå till att dämpa den typen av hyreshöjningar, så att alla hyresgäster ska kunna känna sig trygga även vid renoveringar, säger Nooshi Dadgostar, bostadspolitisk talesperson för Vänsterpartiet.

Stödet ska gå till åtgärder som förbättrar livskvalitet i de berörda bostadsområdena och hyresrätternas livslängd. De ska bidra till att modernisera äldre bostäder så att de blir bättre, mer funktionella och drar mindre energi.

– Vår ambition är att upprätthålla den höga svenska bostadsstandarden. För det krävs en särskild satsning på hyresrätter och hyresgästerna som har varit missgynnade. Det är ett viktigt led för att förbättra människors livsvillkor och ge hyresgästerna tryggare bostadsförhållanden, säger Nooshi Dadgostar.

 

För mer information:

Nooshi Dadgostar, ledamot i civilutskottet Vänsterpartiet, 073-669 49 91

Vänsterpartiets presstjänst, 070 – 620 00 64