• Hem
  • Stoppa indragni...
Nyheter

Stoppa indragningen av LSS

För Vänsterpartiet är det en självklarhet att värna LSS som den frihets- och rättighetslagstiftning den är, skriver riksdagsledamot Maj Karlsson idag på Aftonbladet Debatt.

Vänsterpartiet ser med mycket stor oro på den utveckling som orsakats av regeringens agerande kring LSS. Det handlar dels om att regeringen via regleringsbrevet för 2016 gett Försäkringskassan ett ändrat uppdrag, men också om den utredning man har tillsatt om LSS.

I de nya direktiven till Försäkringskassan för assistansersättningen anges som mål att Försäkringskassan ska bidra till att bryta utvecklingen av antalet timmar inom assistansersättningen.

Det är mot denna bakgrund (V) har tagit ett utskottsinitiativ för att se till att regeringen ändrar sig och att människor får den assistans de behöver. I dag behandlas detta förslag i riksdagens socialutskott.

Läs hela artikeln i Aftonbladet
http://www.aftonbladet.se/debatt/a/1pq8W/i-dag-har-ni-chansen–radda-assistansen