• Hem
  • Stoppa fusk och...
Pressmeddelanden

Stoppa fusk och prisjakt i åkerinäringen

I en rapport från Skatteverket som presenteras idag framkommer att fusket inom åkeribranschen verkligen är så omfattande som många befarat. Av de åkerier som man granskat med anledning av att man misstänkt fusk har fel hittats i hela 80 procent av fallen.
Med anledning av riksdagens frågestund i dag kommer Vänsterpartiets skattepolitiska talesperson Daniel Sestrajcic(v) att fråga infrastrukturminister Anna Johansson vad hon avser göra med anledning av den alarmerande rapporten.

– Det här kommer knappast som en överraskning men bekräftar att situationen är oacceptabel. Ytterligare åtgärder för att stoppa fusk och social dumpning på vägarna måste till och det fort, säger Daniel Sestrajcic, skattepolitisk talesperson för Vänsterpartiet.

Det framkommer tydligt av Skatteverkets granskning på vilka sätt fusket skett. Företagen har bytt ut sina chaufförer till anställda chaufförer från andra länder och struntat i att betala de sociala avgifterna och att dra skatt på lönen. Många åkerier har som metod att anlita chaufförer som de anser vara egenföretagare, men som inte varit registrerade för F-skatt. Ett annat sätt att fuska har varit att anlita utländska bemanningsföretag som i verkligheten haft sin verksamhet i Sverige.

– Fusket pressar fram ovärdiga arbetsförhållanden inom hela branschen, gör att branschen förtvinar i Sverige och leder till att samhället går miste om stora pengar som kunde gå till välfärd och investeringar. Regeringen måste nu omedelbart vidta ytterligare åtgärder.
Vänsterpartiet har sedan länge föreslagit att den s.k. holländska modellen ska införas i Sverige. Enligt modellen får ett åkeri endast använda sig av personal som har tillsvidareanställning och därmed kan fusk med F-skatt förhindras.

– Vi måste snabbt även få till ett skärpt beställaransvar för transportköparna samt offentligt register för att underlätta Skatteverkets kontroller. Därutöver behöver vi stärka polisens arbete för att stoppa de illegala cabotagetransporterna och Vänsterpartiet har i pågående budgetförhandlingar föreslagit en satsning på 50 miljoner för en specialenhet inom polisen för att systematiskt arbeta med frågan, säger Daniel Sestrajcic(v).

För mer information:
Daniel Sestrajcic, ledamot i skatteutskottet Vänsterpartiet, 076- 851 91 10
Vänsterpartiets presstjänst, 070-620 00 64