• Hem
  • Stöd till de st...
Pressmeddelanden

Stöd till de strejkande på Norwegian –  nej till social dumpning inom flygtrafiken

Idag trappas konflikten på Norwegian upp till att gälla över 600 piloter. Företaget kontrar med att permittera 800 kabinanställda och försöker även hyra in extern personal för att genomföra en del flygningar, vilket närmast kan liknas vid strejkbryteri.
–  Att möta en legitim strejk för bättre anställningsvillkor med att hyra in personal och andra försök att knäcka den fackliga solidariteten, utgör hårdhänta försök från arbetsgivarens sida att bedriva social dumpning. Det är inget som vi ska låta normaliseras på den skandinaviska flygmarknaden, säger Ali Esbati, arbetmarknadspolitisk talesperson för Vänsterpartiet. 

Vänsterpartiet har uppmanat regeringen att ställa krav på att flygoperatörer ska ha en hög andel av sin flygpersonal anställd i samma bolag som har drifttillståndet. Vi har även föreslagit att man tillsätter en utredning om social dumpning inom luftfarten. Norwegians agerande i samband med den aktuella pilotstrejken är ytterligare ett exempel på att problemen med social dumpning inom flygtrafiken behöver tas på allvar, och att det behövs motåtgärder på såväl nationell nivå som EU-nivå.
–  Att systematiskt bryta upp personalstyrkan med interna och externa bemanningsbolag är ett otyg. Vi ska inte ha en situation där konkurrensen går ut på att pressa arbetsvillkor så hårt som möjligt, säger Ali Esbati.

För mer information:
Ali Esbati, arbetsmarknadspolitisk talesperson (V)
070- 073-370 64 26

Vänsterpartiets presstjänst:
070-620 00 64

Interpellationer om situationen i flygbranschen:

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Fragor-och-anmalningar/Interpellationer/Arbetsvillkor-inom-flygtrafike_H110238/

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Fragor-och-anmalningar/Interpellationer/Offentligt-ansvar-for-arbetssi_H110386/

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Fragor-och-anmalningar/Interpellationer/Situationen-i-flygbranschen_H210291/