Stöd till de strejkande på Norwegian –  nej till social dumpning inom flygtrafiken


Idag trappas konflikten på Norwegian upp till att gälla över 600 piloter. Företaget kontrar med att permittera 800 kabinanställda och försöker även hyra in extern personal för att genomföra en del flygningar, vilket närmast kan liknas vid strejkbryteri.
–  Att möta en legitim strejk för bättre anställningsvillkor med att hyra in personal och andra försök att knäcka den fackliga solidariteten, utgör hårdhänta försök från arbetsgivarens sida att bedriva social dumpning. Det är inget som vi ska låta normaliseras på den skandinaviska flygmarknaden, säger Ali Esbati, arbetmarknadspolitisk talesperson för Vänsterpartiet. 

Vänsterpartiet har uppmanat regeringen att ställa krav på att flygoperatörer ska ha en hög andel av sin flygpersonal anställd i samma bolag som har drifttillståndet. Vi har även föreslagit att man tillsätter en utredning om social dumpning inom luftfarten. Norwegians agerande i samband med den aktuella pilotstrejken är ytterligare ett exempel på att problemen med social dumpning inom flygtrafiken behöver tas på allvar, och att det behövs motåtgärder på såväl nationell nivå som EU-nivå.
–  Att systematiskt bryta upp personalstyrkan med interna och externa bemanningsbolag är ett otyg. Vi ska inte ha en situation där konkurrensen går ut på att pressa arbetsvillkor så hårt som möjligt, säger Ali Esbati.

För mer information:
Ali Esbati, arbetsmarknadspolitisk talesperson (V)
070- 073-370 64 26

Vänsterpartiets presstjänst:
070-620 00 64

Interpellationer om situationen i flygbranschen:

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Fragor-och-anmalningar/Interpellationer/Arbetsvillkor-inom-flygtrafike_H110238/

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Fragor-och-anmalningar/Interpellationer/Offentligt-ansvar-for-arbetssi_H110386/

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Fragor-och-anmalningar/Interpellationer/Situationen-i-flygbranschen_H210291/

4 kommentarer till “Stöd till de strejkande på Norwegian –  nej till social dumpning inom flygtrafiken”

 1. Anders Öhrman

  Tack för er klarsynta hållning och kloka agerande.
  Oerhört viktig princip att kämpa för i en värld som glömt människan och bara fokuserar på vinst och pengar.

 2. Leif Alenmyr

  Oerhört intressant att Vänsterpartiet stöder ett fack vars medlemmar har mellan 80 och 110 tusen kronor per månad i lön. Inget halmstrå är för kort för att inte kunna snappas upp av Vänsterpartiet.

 3. Sven Grundin

  Stämmer. Oavsett lönebilden så kan man inte hantera folk som boskap, som när man föser kritter från en fålla till en annan. – Det är inte piloternas fel att det är kaos i flygbranschen. Alenmyr har fel: Detta är inte en LÖNEkonflikt!