• Hem
  • Staten borde ta...
Pressmeddelanden

Staten borde ta sitt ansvar för Pajalagruvan

Gruvbolaget Northland Resources ansöker om konkurs efter att försöken att få in pengar från nya ägare havererat. Vänsterpartiet har hela tiden drivit att LKAB ska undersöka möjligheterna att ta över gruvan och menar att det är fel att påstå att inget val funnits innan detta alternativ utretts och prövats.
– Det är ett misslyckande för både företaget och staten, som kunde ha gått in och drivit verksamheten vidare, säger Birger Lahti, Vänsterpartiets näringspolitiska talesperson.
– Den förlust som nu handlar om att väldigt många människors tillvaro slås i spillror i Pajala är större än den finansiella förlust som samhället skulle fått på kort sikte av att driva gruvan vidare.

I oktober sades 240 anställda, varav 154 IF Metallare, upp vid Northlands gruva i Pajala, och nu begär företaget att få gå i konkurs. Orsaken anges av företaget vara att den ”grupp investerare” som har diskuterat att gå in med kapital i Northland har dragit sig ur. Därmed anses likviditeten alltför ansträngd. Slutsatsen blev att det inte finns förutsättningar för en fortsatt rekonstruktion. Konkursen gäller hela koncernen, Northland Resources SE, och samtliga dotterbolag i Sverige, Norge och Finland.
– Vänsterpartiet har hela tiden framfört att LKAB borde undersöka möjligheterna att ta över gruvan och det är fel att hävda att det inte fanns annat val än konkurs innan det alternativet tagits på allvar, säger Birger Lahti.
– Malmpriserna kommer inte att stanna på denna låga nivå för evigt och om staten ser långsiktigt så är en järnvägslösning det som skulle behövas för att lättare få lönsamhet, samt att det då skulle bli en modern och miljövänlig gruvdrift.

För mer information:

Birger Lahti, näringspolitisk talesperson (V)
070- 209 96 73

Vänsterpartiets pressjour
070-070-620 00 64