• Hem
  • Starkare Vänste...
Pressmeddelanden

Starkare Vänster i SKL ska driva vinstjakten ur välfärden

Under SKL:s valkongress tillsattes under eftermiddagen den nya styrelsen, där Vänsterpartiet får ett betydligt större inflytande än tidigare med två ledamöter, Emil Broberg och Anna Hövenmark, och en ersättare, Ida Legnemark.
– Det här ger oss helt nya möjligheter att vara pådrivande i arbetet för en välfärd att lita på, en jämlik välfärd som alla får del av, säger Emil Broberg, gruppledare för Vänsterpartiet i SKL. 

Efter SKLs kongress består Vänsterpartiets grupp av ca 30 personer. Vänsterpartiet ingår också för första gången i SKL:s ledningsgrupp och har fått sin första ordförande för en beredning. Det är Eva Olofsson, oppositionsråd i Västra Götalandsregionen som tar över som ordförande i beredningen för primärvård och äldreomsorg.
–  Under den kommande mandatperioden vill vi att SKL ska arbeta aktivt med att demokratisera och utveckla välfärden. Vi vill skapa en jämlik välfärd utan vinstintressen. Detta kommer synas tydligt i vårt arbete under de kommande fyra åren, säger Emil Broberg.

För mer information:
Emil Broberg, gruppledare för vänstern i SKL
070-6228707

Vänsterpartiets presstjänst
070-620 00 64