• Hem
  • Sommarlovsstöd ...
Nyheter

Sommarlovsstöd för att fler barn ska få härliga somrar

Vänsterpartiet presenterar idag ett förslag om ett nytt sommarlovsstöd som vi kommer att driva i de kommande budgetförhandlingarna med regeringen. Vi vill satsa 250 miljoner kronor om året på sådant som kollo, badresor, fotbollsläger och andra sommaraktiviteter för barn mellan 6 och 15 år.

– Barn har rätt till härliga somrar med meningsfulla aktiviteter. Därför föreslår vi det här nya sommarlovsstödet. Det skulle göra stor skillnad för tiotusentals barn som annars inte kommer iväg på några bra aktiviteter. Hela samhället vinner på att barn inte lämnas ensamma under sommaren utan något vettigt att göra, sa Jonas Sjöstedt när förslaget presenterades på Vänsterpartiets dag i Almedalen.

Idag får många barn i Sverige inte den sommar de borde få. De blir kvar hemma medan klasskompisarna försvinner iväg till sommarstugor, semesterresor och läger. För den som har föräldrar som jobbar blir det långa ensamma dagar. Samtidigt drar en majoritet av kommunerna ned på sina barn- och ungdomsverksamheter under sommaren, trots att det är den tid då de behövs som allra mest. De aktiviteter som finns har ofta avgifter som stänger ute barn från familjer med svag ekonomi.

För att ge alla samma möjlighet till ett bra sommarlov ska stödet gå till avgiftsfria sommaraktiviteter. Behovet av sommarlovsstöd är större där många barn lever i ekonomisk utsatthet och fördelningen kommunvis ska därför ske baserat på antalet barn i hushåll med försörjningsstöd. För att möjliggöra möten över sociala gränser ska ingen särskild behovsprövning göras för de enskilda barnen.

Läs mer om förslaget (pdf)