• Hem
  • Snabbutred fråg...
Nyheter
Bild på Jonas Sjöstedt mot grå bakgrund

Snabbutred frågan om ett tredje juridiskt kön

Vänsterpartiet var först med att lyfta frågan om att införa ett tredje juridiskt kön. Och de andra partierna har hakat på, ett efter ett. När Ekot tidigare i år genomförde en rundringning sa en majoritet av riksdagens partier att de är för en utredning av tredje kön. Det är dags att tillsätta den utredningen. Regeringen har en dryg månad på sig.

Det finns en stor grupp personer i Sverige idag där frågan tvärtom är omöjlig att besvara. Människor vars könsidentitet är flytande eller helt enkelt inte stämmer in på kategorin kvinna eller man, eller människor som är födda med ett kön som rent medicinskt inte passar in i de båda kategorierna. Jag pratar om transpersoner med en icke-binär könsidentitet och intersexuella, två av samhällets mest utsatta grupper.

Problemen med vår snäva könsindelning stannar tyvärr inte vid enkäter och mätningar, utan påverkar dessa människors hälsa och levnadsvillkor. I dagsläget har transpersoner en mycket sämre hälsa än andra grupper i samhället. Icke-binära och personer som inte kan leva i enighet med sin könsidentitet är de som i störst utsträckning skattar sin hälsa som dålig. Självmordstankar och självmordsförsök är också betydligt vanligare bland denna grupp än bland befolkningen i stort. För att komma till rätta med detta krävs en lång rad åtgärder och ett rättsligt erkännande av gruppen icke-binära och intersexuella.

Att erkänna ett tredje kön i lagstiftningen skulle inte enbart underlätta för dessa personer utan också vidga föreställningarna om den mänskliga existensen. Det behövs. I dag är transpersoner som grupp mer diskriminerade och utsätts oftare än andra för våld och hat från resten av samhället just i egenskap av att avvika från normer och föreställningar kring kön.

Om vi inte är så fasta i våra föreställningar om vad som är typiskt manligt och kvinnligt skapas också förutsättningar för en större variation som på sikt kan ändra negativa attityder och minska fördomar mot transpersoner, intersexuella och andra personer som i dag ses som normbrytare. Detta skulle i sin tur leda till att diskrimineringen och våldet mot gruppen kan minska.

Europarådet har uppmanat EU:s medlemsstater att överväga att införa en tredje könskategori för dem som önskar tillhöra en sådan. Än så länge är det bara Tyskland som infört en sådan lagstiftning och då enbart för de som medicinskt inte kan inordnas i en binär könsindelning. Men i resten av världen har flera länder, däribland Nya Zeeland, Kanada och Pakistan, infört möjligheterna att gentemot myndigheter ange en tredje könsidentitet; X.

Nu bör det vara Sveriges tur.

Vi vill att regeringen tillsätter en utredning som får i uppgift att utreda konstruktionen av personnummer så att ett tredje juridiskt kön möjliggörs. Kunskapen finns, om regeringen agerar nu och tillsätter en snabbutredningen kan en ny lag vara på plats redan om något år.

Jonas Sjöstedt, partiledare för Vänsterpartiet

Läs hela debattartikeln på ETC:s hemsida.