• Hem
  • SMS-jobb hör in...
Nyheter

SMS-jobb hör inte hemma på svensk arbetsmarknad

Arbetsrätten måste moderniseras. Man ska inte behöva sova med mobilen under huvudkudden av rädsla för att missa en jobbchans.

I affärer, på sjukhus, på äldreboenden och på hotell och restauranger arbetar stora grupper – framför allt kvinnor – som inte vet om de ska kunna betala hyran nästa månad, som inte kan planera semester eller få ett lån på banken. Många av dem sover med mobilen under kudden för att de är rädda att missa meddelandet från arbetsgivaren som avgör om de ska få jobba eller inte. Det kallas SMS-jobb.

Det framgår av LO:s nya rapport ”Anställningsformer och arbetstider 2017”. De mest otrygga anställningarna har ökat kraftigt.

– Arbetsplatser där människor är rädda att bli av med jobbet blir tysta arbetsplatser. Sämre anställningstrygghet och arbetsvillkor för vissa grupper påverkar därmed i förlängningen allas utsikter till goda arbetsvillkor. En förbättrad anställningstrygghet är därför bra för hela arbetsmarknaden, säger Ali Esbati, arbetsmarknadspolitisk talesperson.

Vänsterpartiet anser att en arbetsmarknad som är bra för alla också kräver en arbetsmarknad i bättre balans. Vi vill därför:

  • Ta bort allmän visstid ur lagen om anställningsskydd (Las).
  • Täpp till hålet i Las så att den inte kan sättas ur spel vid påtvingad sänkt tjänstgöringsgrad, så kallad ”hyvling”.
  • Att den som arbetat 24 månader, oavsett anställningsform, de senaste fem åren hos en och samma arbetsgivare blir tillsvidareanställd.
  • Ta bort arbetsgivarens rätt att ensidigt undanta två anställda från turordningsreglerna vid uppsägning.
  • Lagstifta om att det inte ska vara tillåtet att använda inhyrd personal för att tillgodose permanenta arbetskraftsbehov. Statliga myndigheter bör sluta anlita bemanningsbolag.
  • Ändra EU:s bemanningsdirektiv så att vi i Sverige själva kan bestämma om vi överhuvudtaget vill tillåta bemanningsföretag.
  • Skydda anställda i lag mot godtyckliga uppsägningar vid byte av entreprenör vid upphandlingar.

Läs även Ali Esbatis artikel i Arbetet