• Hem
  • Slopa EU:s kött...
Nyheter

Slopa EU:s köttsubventioner

Klimatfrågan är en mycket viktig fråga i EU-valet för svenskarna. Att visa hur den hänger ihop med minskat köttätande var utmaningen för Vänsterkockarna Jens Holm och Mikael Gustafsson, som på måndagen grillade och delade ut 100 veggoburgare och berättade om vår politik i ett regnigt men hungrigt Stockholm.

De senaste åren har det varit ett flertal uppmärksammade kontroverser när bland andra LRF ställt sig och grillat korv och hamburgare utanför skolor eller musikfestivaler, som velat försöka sig på en köttfri dag eller en helt vegetarisk festival.
Vänsterpartiet gör precis tvärtom. Jens Holm, miljöpolitisk talesperson, och Mikael Gustafsson, EU-parlamentariker, delade – under epitetet ”Vänsterkockarna” – ut vegetariska burgare på Medborgarplatsen. Och kön ringlade lång uppför Medborgarhusets trappa där de hade monterat upp grillen.

Den aktuella medvetenhetsgraden i EU när det gäller frågan om köttkonsumtionens verkliga pris, är inte särskilt hög.
– Det är därför det är så viktigt att få fler vänsterkrafter i EU, som kan skapa ett erkännande av hur kopplingarna mellan köttkonsumtionen och klimatfrågan ser ut, men också till djurskyddet och hur vi själva mår, sa Mikael Gustafsson.

Köttindustrin står för 18 procent av de totala utsläppen av växthusgaser och i Sverige bidrar vår konsumtion av animalier med lika stora utsläpp som våra 4,4 miljoner personbilar. Dessutom leder köttindustrin till att miljontals djur föds upp, transporteras och slaktas under förfärliga omständigheter.

– Det är viktigt att vi lägger ansvaret på den politiska nivån. Det ska inte handla i första hand om vad var och en lägger på sin tallrik, utan vi måste använda oss av de politiska styrmedel som finns för att ställa om samhället i en riktning bort från köttätandet, mot mer vegetariskt, sa Jens Holm, som idag också lämnade in en interpellation till Lena Ek, med frågor om hur hon planerar att ta ansvar för att få ner köttkonsumtionen nationellt.

EU subventionerar animalieindustrin med miljardtals kronor varje år. I vår rapport ”Djurindustrin och klimatet – EU blundar och förvärrar” (2007) konstaterar vi att EU understödjer kött- och mejeriindustrin med ungefär 30 miljarder kronor per år i form av s.k. interventioner och direktstöd, en summa som sannolikt har ökat de senaste åren. Dessutom ger EU 400 miljoner kronor i stöd till marknadsföring av olika djurprodukter, så att försäljningen av dem därmed ska öka. Även svenska företag har fått pengar för att göra reklam för ökad köttkonsumtion.

– Det är hög tid att ta ett politiskt ansvar för de växande problem som den ökande köttkonsumtionen medför. Vänsterpartiet är berett att ta det ansvaret, sa Mikael Gustafsson.

Vänsterpartiet verkar för att  EUs köttsubventioner fasas ut helt, att EU antar en handlingsplan för minskad köttkonsumtion samt att det införs en gräns på max åtta timmar för EUs djurtransporter. Vi kommer också att verka för högre klimatmål på EU-nivå. En minskad köttkonsumtion skulle radikalt underlätta för att nå dessa mål

Jens Holm och Mikael Gustafsson delade även ut recept från Djurens rätt och berättade om sina egna vegetariska favoritmaträtter; bägge älskar indisk mat och Mikael Gustafsson nämnde grekisk sallad i all enkelhet.

– Många människor har helt enkelt inte upptäckt hur god vegetarisk mat är, och hur pass lätt det är att avstå från kött. Ett minskat köttätande skulle göra stor skillnad och vi i Vänsterpartiet kommer inte att ge oss när det gäller att lyfta de här frågorna, sa Mikael Gustafsson som kan tänka sig att genomföra en liknande aktion och grilla veggoburgare i EU-parlamentet.