• Hem
  • Skrota Tillväxt...
Pressmeddelanden

Skrota Tillväxtverket!

Vänsterpartiet föreslår att Tillväxtverket läggs ned och att verksamheten överförs till bättre fungerande myndigheter.

Den senaste tidens uppmärksamhet runt Tillväxtverket och andra myndigheter reser en rad frågor om styrning, uppföljning och hur skattemedel används. Den vidlyftiga representationen är ett symptom på betydligt djupare problem i verkets verksamhet. De föreslagna åtgärderna från regeringen räcker inte.

Det behövs en översyn av samtliga aktörers verksamhet med utgångspunkten att renodla och tydliggöra uppdragen för att få ut maximalt av de statliga insatserna. Vi föreslår att Tillväxtverket läggs ned och att arbetsuppgifterna förs över på bättre fungerande myndigheter och bolag.

Man bör slå ihop Innovationsbron och ALMI för att få en rikstäckande organisation för kapitalförsörjning för företag. Delar av Tillväxtverkets verksamhet och resurser kan överföras i den nya organisationen. Andra delar som berör regional utveckling kan föras över till de regionala myndigheterna, forskning och miljödriven verksamhet till Vinnova och i vissa fall till Energimyndigheten.

– Regeringens föreslagna åtgärder för att komma tillrätta med bristerna tror inte jag räcker utan är mer av karaktären lappa och laga, säger Kent Persson, näringspolitisk talesperson.

Vänsterpartiet anser också att regeringen bör tillsätta en oberoende kommission för att se över tillämpningen av representationen i statliga bolag och riskkapitalbolag, stiftelser och myndigheter som arbetar med näringslivsutveckling.

– Det måste till åtgärder. En kommission bör få som uppdrag att komma med förslag som gör att samma regler gäller för samtliga myndigheter, bolag och stiftelser som arbetar med näringslivsutveckling, säger Jonas Sjöstedt, partiledare.