• Hem
  • Skolan var Jona...
Nyheter

Skolan var Jonas Sjöstedts huvudfokus

– Marknadslösningar fungerar inte för utbildningen. Det är omtanken om eleverna, inte om marknaden, som ska vara styrande för den svenska skolpolitiken, sa Jonas Sjöstedt  i riksdagens partiledardebatt idag.
Det var en laddad Jonas Sjöstedt som klev upp i riksdagens talarstol idag och den alarmerande situation för lärare, elever och föräldrar, som blivit uppenbar för alla i och med de katastrofala resultaten i PISA – undersökningarna, väckte tydligt hans engagemang. Han ägnade en stor del av sitt anförande åt just skolan.
Skolans allvarliga kris är en mix av det nuvarande systemet med skolval, privatiseringsvågen som ännu inte ebbat ut och kommunaliseringen, framhöll Jonas Sjöstedt.  Lösningen ligger i att staten tar ansvar.
– Vi måste få slut på privatiseringarna och vinsterna och vi måste ompröva skolvalet. Vänsterpartiet anser att alla skolor ska vara bra skolor.
Jonas Sjöstedt frågade också i en replik till utbildningsminister Jan Björklund hur denne ser på privata vinstintressen i skolans värld?
– Jag har noterat en ideologisk splittring i alliansen när det gäller synen på riskkapital i skolan och ibland låter du nästan som jag Jan Björklund, men vad menar du egentligen med att du vill begränsa riskkapitalbolagens möjligheter?
– Och innebär din kritik att även Wallenbergarna och Academedia skulle portas från skolan, eller gäller åtstramningen bara nya riskkapitalbolag?
På detta svarade den folkpartistiske utbildningsministern att han visserligen inte tycker att just riskkapitalbolag är lämpliga som ägare av skolor, men att han inte har för avsikt att hindra bolag i andra former från ägarskap. Han underströk även att friskolorna är i skolsystemet för att stanna och att även friskolor måste få ha överskott.
Jonas Sjöstedt hade också ett replikskifte med Åsa Romson, språkrör MP, om skolan. Denna gång gällde det byskolor. Åsa Romson ville veta om Jonas Sjöstedt kunde lova att tex föräldrakooperativ eller stiftelser som vill driva en byskola vidare ska kunna göra det med Vänsterpartiets föreslagna modell, som tillåter ickevinstdrivna privata aktörer, men där beslutet om tilldelning av skattemedel sker i kommunen.
– Det finns ingen fri dragningsrätt när det gäller skattemedel, eller jo, nuförtiden finns det ju det, sa Jonas Sjöstedt, syftande på riskkapitalbolagen.
– För oss i Vänsterpartiet är det viktigt att skattemedel tillkommer skolor efter demokratiskt fattade beslut.
Jonas Sjöstedt avslutade sitt anförande i partiledardebatten med att

peka ut fyra viktiga områden där den politiska kursen måste läggas om.
* Mindre klyftor, mellan rik och fattig och mellan kvinnor och män.
* Slut på marknadsexperimentet och återupprättande av välfärden.
* Gör upp med otryggheten.
– Om otrygghet hade gett jobb hade Sverige haft full sysselsättning, sa Jonas Sjöstedt.
*  Initiera och vidmakthåll ett tålmodigt klimatarbete som gör att vi kan vara stolta för Sverige.
– Det här valet kommer att handla om värderingar, vilket Sverige vi vill ha, ett som präglas av girighet eller ett som präglas av omtanke, solidaritet och medmänsklighet, sa Jonas Sjöstedt.