• Hem
  • SKL ställer sig...
Pressmeddelanden

SKL ställer sig bakom vinstbegränsningen

Som allra sista och allra tyngsta remissinstans svarar idag SKL, Sveriges kommuner och landsting, att de ställer sig bakom vinstbegränsningen i Ilmar Reepalus Välfärdsutredning.
– Det är mycket glädjande att SKL går på Vänsterpartiets linje och tydligt och klart markerar att vinstjakten måste bort ur välfärden om vi ska kunna garantera god och likvärdig vård, skola och omsorg för alla, säger Emil Broberg (V), tredje vice ordförande i SKL:s styrelse.

Som arbetsgivare för mer än en miljon människor i kommuner, landsting och regioner är SKL:s remissvar på Välfärdsutredningen av avgörande betydelse. SKL:s ansvarsområden sammanfaller med Välfärdsutredningens uppdrag: skolan, äldreomsorgen, hälso- och sjukvård. HVB-hem och all verksamhet inom socialtjänsten som bedrivs i privat regi. SKL har även funnits med i utredningens expertgrupp.
– Att SKL ställer sig bakom vinstbegränsningen visar tydligt hur SKL ser vikten av att alla våra gemensamma skattepengar går till det som de är avsedda för. Detta kommer skapa betydligt bättre förutsättningar för att kunna garantera en gemensam välfärd för alla i framtiden, säger Emil Broberg.

För mer information:
Emil Broberg, gruppledare för vänstern i SKL
070-6228707

Vänsterpartiets presstjänst:
0706-20 00 64