• Hem
  • Skattepengarna ...
Rött

Skattepengarna som gör rika rikare

RÖTT har konsekvent bytt ut ordet avdrag mot bidrag för att förtydliga vad det oftast handlar om: bidrag till rikare, från fattigare.
Den som anlitar någon för att renovera sitt hus eller för städning har under ett antal år fått en skattereduktion på hälften av arbetskostnaden. Skattebidraget har kunnat vara 50 000 kronor per år. År 2013 kostade ROT-bidraget cirka 15 miljarder kronor och RUT-bidraget 3 miljarder kronor. Det totala bidraget för ROT och RUT motsvarade i storlek statens utgifter för bostadsbidrag och bostadstillägg.

RUT & ROT: Kostar lika mycket som bostadsbidrag och bostadstillägg tillsammans!

Dyrt ränteavdrag
Ett annat skattebidrag är räntebidraget. Den som har ränte-utgifter får av staten tillbaka 30 procent av denna utgift. Om utgiften är högre än 100  000 kronor får man 21 procent på det belopp som överstiger den gränsen. År 2013 uppgick räntebidraget till närmare 30 miljarder kronor. Det var lika mycket som staten betalade ut i barnbidrag.
De svenska hushållen fick 2013 i genomsnitt nästan 11  000 kronor i ROT- RUT- och räntebidrag. Bidragen fördelar sig dock mycket ojämnt på hushållen. Hushåll med hög ekonomisk standard har mycket större ROT-, RUT- och räntebidrag än hushåll med låg ekonomisk standard. ROT-bidragen liknar utseendet på RUT-diagrammet, men varierar mellan cirka 300 kr för de fattigaste och 12 000 för den rikaste. Även där får de rikaste tio procenten ut dubbelt så mycket skattepengar som den näst rikaste.

/Källa: SCB

 

Skärmavbild 2016-02-29 kl. 16.07.29