• Hem
  • Skatteförändrin...
Pressmeddelanden

Skatteförändring för att prioritera jämlik vård framför ojämlik

Vänsterpartiet har i förhandlingar med regeringen fått igenom en överenskommelse om att avskaffa skattefriheten för förmån av privat hälso- och sjukvård t.ex. i form av privat sjukvårdsförsäkring. Det beräknas ge upp emot 1 miljard kronor i ökade skatteintäkter årligen. I överenskommelsen med regeringen ingår att de ökade intäkterna ska gå till hälso- och sjukvården.

Det behövs mer resurser i den gemensamt finansierade hälso- och sjukvården. Ofta är det långa väntetider på akuten, platsbrist och det saknas tillräckligt med personal. Samtidigt gynnas idag de privata sjukvårdsförsäkringarna genom att vara skattebefriade som förmån från arbetsgivare.

– Idag gynnar skattesystemet de privata sjukvårdsförsäkringarna samtidigt som det saknas resurser i den vanliga hälso- och sjukvården. Det är inte rimligt. Med det här förslaget prioriterar vi den vård som fördelas efter vilka behov av vård man har, framför den ojämlika vård som fördelas efter vilken försäkring man har, säger Jonas Sjöstedt.

Privata sjukvårdsförsäkringar ger tillgång till privat sjukvård vid sidan av den vård som finansieras gemensamt. Dessa försäkringar har blivit sex gånger så vanligt mellan 2000 och 2015. Överenskommelsen om avskaffad skattefrihet innebär att den anställde ska förmånsbeskattas för vård eller försäkringspremie samt att arbetsgivaren betalar socialavgifter på och får dra av förmånen. Det innebär totalt sett att skatteintäkterna ökar. Förändringen innebär även att skattesystemet blir enklare. Denna förmån ska behandlas på samma sätt som alla andra förmåner som ska tas upp till beskattning.

Spridningen av privata sjukvårdsförsäkringar innebär en ojämlik vård och riskerar leda till framväxten av ett parallellt sjukvårdssystem i Sverige. Att slopa skattefriheten för dessa och istället lägga pengarna på den vanliga hälso- och sjukvården är en rimligare prioritering och värnar den generella välfärdsmodellen.

– Vården ska ges till den som är sjukast och behöver vården mest, oavsett vilka försäkringar man har turen att ha. Därför har Vänsterpartiet drivit på för det här förslaget och nu har vi fått med oss regeringen. Skattesystemet ska gynna den jämlika vården, inte den ojämlika, säger Jonas Sjöstedt.

Förslaget kommer att aviseras i budgetpropositionen och därefter läggas som en särproposition. Avsikten är att förslaget ska träda i kraft 1 juli 2018.