• Hem
  • Skärp straffen ...
Pressmeddelanden

Skärp straffen för grova vapenbrott

– Straffen för grovt vapeninnehav bör höjas!

Det säger Lena Olsson, Vänsterpartiets representant i riksdagens justitieutskott.

Regeringen har lagt fram en proposition om åtgärder mot illegala vapen. Regeringen föreslår ingen ändring av straffskalan för grova vapenbrott, trots att Rikspolisstyrelsen vill ha en sådan. Rikspolisstyrelsen menar att den ökade användningen av enhandsvapen och helautomatiska vapen i kriminella sammanhang är ett stort problem.

– Vänsterpartiet anser att en höjning av straffskalan från minimum sex månader till två år behövs. Det skulle öka polisens möjligeter att minska de illegala innehaven och i sin tur grova brott där vapen används. Regeringen måste nu snabbt komma igång med en ny utredning av detta, säger Lena Olsson.

– Ett annat problem är att man med enkla medel kan växla pipor på moderna systemvapen. Om delarna har växlats blir det svårare att identifiera ett vapen när man utreder vapenbrott. Vänsterpartiet anser att det ska utredas om krav på att vapen ska vara intakta för att vara tillåtna, säger Lena Olsson.

Mer information:

Lena Olsson, riksdagsledamot V, justitieutskottet, 070-376 04 09

Vänsterpartiets presstjänst, 070-620 00 64