• Hem
  • Stopp för vinst...
Nyheter

Stopp för vinstjakten en förutsättning för budgetsamarbete

Den 8 november kommer välfärdsutredningen med sina förslag för att komma till rätta med vinstjakten. Utredningen ska enligt direktiven lämna förslag som säkerställer att offentliga medel används till just den verksamhet de är avsedda för och att eventuella överskott som huvudregel ska återföras till verksamheten. Bakgrunden är att vi i Vänsterpartiet drev vinster i välfärden som huvudfråga i valet 2014 och att vi efter valet krävde en överenskommelse om detta för att budgetförhandla med regeringen, skriver Jonas Sjöstedt på DN Debatt.

På senare tid har nya förhållanden framkommit som ytterligare stärker skälen att göra upp med vinstdriften. Att personaltätheten generellt är lägre hos de privata visste vi sedan tidigare. Till exempel har privata gymnasieskolor hela 15 procent lägre lärartäthet. En färsk rapport från Kommunal visar nu hur även lönerna påverkas. Undersköterskor i den privat drivna äldreomsorgen har hela 2 500 kronor mindre i genomsnittlig grundlön jämfört med sina kollegor i den kommunala. Skillnaden har ökat kraftigt under de senaste åren. Rapporten visar även att undersköterskorna i privat äldreomsorg har färre heltidstjänster och färre fasta anställningar.

På område efter område ser vi hur vinstintresset inte bara påverkar den enskilda verksamheten utan även påverkar välfärden som helhet. När lokaliseringen av vårdcentraler styrs av vinstintresse dras de till de områden där patienterna är billigast att behandla. Resultatet blir att vårdens resurser tas från de områden där behoven är stora och istället går till områdena med de friskaste medborgarna.

Vi kommer att noga studera hur utredningens olika förslag sammantaget påverkar välfärden. Om det skulle visa sig att utredningens förslag inte uppfyller överenskommelsen är det överenskommelsen som gäller. Det lagförslag som regeringen ska lägga på riksdagens bord ska förhandlas med oss. Det ska se till att vinstjakten som incitament försvinner från välfärdssektorn och att skattemedel används till just den verksamhet de är avsedda för, så som slås fast i överenskommelsen. Att regeringen följer det är en förutsättning för vårt samarbete om budgeten. Vi utgår från att de lägger fram en proposition som följer överenskommelsen där vården, äldreomsorgen, skolan och de andra utpekade välfärdsområdena ingår. Vi ser fram emot att med ett massivt folkligt stöd i ryggen göra upp med vinstintresset och skapa en bättre välfärd.

Läs hela artikeln här