• Hem
  • Sjöstedt kritis...
Nyheter

Sjöstedt kritiserar regeringens sjukförsäkringsprogram

Regeringen har nu presenterat vad de vill göra med sjukförsäkringen. Men de väljer att inte göra något åt själva huvudproblemet – pressen på Försäkringskassan att avslå.

Socialminister Annika Strandhäll presenterade på DN debatt 24/1 huvudpunkterna i ett nytt program ”för en trygg och välfungerande försäkring med människan i centrum”. Samtidigt som regeringen bara för ett par veckor sedan uppdaterade sitt regleringsbrev till Försäkringskassan. För 2018 gäller fortsatt att Försäkringskassan ska verka för att sjukpenningtalet i december 2020 inte överstiger 9,0 dagar. Det innebär i praktiken att regeringens politik står fast.

– Faktum kvarstår att regeringen pressar Försäkringskassan att sänka antalet sjukdagar till en viss nivå, helt frikopplat från hur sjuka eller friska vi faktiskt är. Jag tror att regeringen har tillsatt den här utredningen för att ha att hänvisa till under valrörelsen, säger Sjöstedt, det blir en skenmanöver för att slippa debattera frågan.

Strandhäll skriver bland annat att stödet till individen behöver förbättras och att fler behöver ta sitt ansvar i det stödet; att myndigheter måste samarbeta för individens bästa. Försäkringskassan ska också bli bättre på att ha dialog med hälso- och sjukvården och Arbetsförmedlingen, det ska bli nolltolerans mot att falla mellan stolarna.

Socialministern vill också att myndigheter måste vara tydliga gentemot sjuka personer, så att de tydligt förstår varför ett beslut tas.

– Förslagen i sig är inte dåliga, men man missar ju huvudproblemet helt och det är att regeringen har satt ett krav på Försäkringskassan att få ned sjuktalen. Och jag tycker att man ska göra detta genom att säkerställa att fler människor blir friska och inte genom att neka dem ersättning, avslutar Sjöstedt.

Läs mer här