• Hem
  • Sex timmars arb...
Nyheter

Sex timmars arbetsdag är framtiden

För snart ett år sedan lanserade vi ett förslag på förkortad arbetstid, som i innebar att staten skulle avsätta medel för att genomföra sex timmars arbetsdag på ett arbetsställe i varje kommun och varje landsting i Sverige. Ett första steg i rätt riktning. Statsminister Löfven sa blankt nej för att sedan istället höja pensionsåldern i en överenskommelse med borgarna, skriver Jonas Sjöstedt i ETC.

r nytt år och ett speciellt sådant. 2018 är ett valår och i september får svenska folket säga sitt om vem som får leda landet i ytterligare fyra år. Vänsterpartiet har haft ett framgångsrikt budgetsamarbete med regeringen och vi har fått igenom åttiotal reformer som förbättrar jämlikheten; reformer som bättre stöd till ensamstående föräldrar och mer pengar till vården. Men det finns också flera saker som vi har drivit men fått ett bestämt nej på, ett exempel är förkortad arbetstid. Vårt långsiktiga mål är sex timmars arbetsdag med bibehållen lön.

Vi behöver ett arbetsliv med plats för fler, där människor inte slits ut i förtid. Många med heltidsjobb har svårt att kombinera arbete med föräldraskap, familj och fritid – tiden räcker inte till. Idag väljer många, främst kvinnor, därför att arbeta deltid. Kortare arbetstid kan därför vara ett steg mot ökad jämställdhet mellan kvinnor och män.

Sverige är rikare än någonsin. Storföretagens rapporter visar på rekordvinster. Samtidigt utvecklas tekniken så att vi behöver allt mindre tid för att göra samma jobb. När automatiseringen och digitalisering fortsätter kommer det att påverka vårt samhälle i grunden. Här har vi ett val. Vi kan välja en arbetsmarknad där vinsterna från teknikens utveckling hamnar i aktieägarnas fickor, medan de anställda får fortsätta stressa och slita ut sig. Eller så väljer vi en arbetsmarknad där vi delar på vinsterna och kortar arbetstiden. En arbetsmarknad där vi får mer tid att leva. Det borde vara en självklar utveckling.

Det är så vi driver på för en ekonomisk politik som verkligen är till för alla, inte bara de som redan har mest. Åtta timmars arbetsdag är en 100 år gammal idé, sex timmars arbetsdag är framtiden. Under nästa mandatperiod bör beslutet tas om en första förkortning av normalarbetstiden. Låt år 2018 visa vägen framåt.

Läs hela artikeln i ETC