• Hem
  • Sex miljarder t...
Pressmeddelanden

Sex miljarder till bättre kollektivtrafik

Vänsterpartiet kommer med en miljardsatsning på stärkt kollektivtrafik över hela landet i förslaget till höstbudget. En satsning som både ökar jämlikheten och är ett viktigt steg i klimatarbetet.

I årets budget, som röstades igenom av M, KD och SD, togs flera reformer bort som tidigare införts efter förhandlingar med Vänsterpartiet, bland annat gratis sommarlovskort i kollektivtrafiken för barn och unga.

-Den socialdemokratiska regeringen valde inte att återinföra reformerna i vårbudgeten. Vi förväntar oss nu att de återinför de fria resorna för unga på sommaren, Löfven har lovat att arbeta för att våra jämlikhetsreformer ska återinföras, säger Jonas Sjöstedt.

Men till skillnad från regeringen vill Vänsterpartiet gå vidare och genomföra en miljardsatsning på kollektivtrafiken i den kommande höstbudgeten. Pengarna ska gå till de Regionala kollektivtrafikmyndigheterna, RKM, för att möjliggöra en billigare och bättre kollektivtrafik i regionerna med syftet att fler människor ska kunna åka kollektivt.

-Trafiken står för en stor del av vår klimatpåverkan. För att minska trafikens miljö- och klimatpåverkan räcker det inte att bilarnas utsläpp minskar. Det måste bli enklare och billigare för folk att åka kollektivt, säger Jonas Sjöstedt.

Det blir upp till regionerna att utforma hur pengarna ska användas. Men reformen möjliggör till exempel återinförande av gratis sommarlovskort och också fria resor för unga och äldre under hela året.

-För alla dem som oroar sig för sin ekonomi är busskort ofta en utgift för mycket. Barn, unga, ensamstående och pensionärer är grupper som är de stora vinnarna på billig och utbyggd kollektivtrafik, säger Jonas Sjöstedt.

Så mycket kostar reformen:

2020 2 miljarder
2021 2 miljarder
2022 2 miljarder

För mer information:
Jessica Nordh, pressekreterare till Jonas Sjöstedt, 073-0762290
Vänsterpartiets presstjänst (ej sms): 070-620 00 64