• Hem
  • Sätt press på r...
Pressmeddelanden

Sätt press på regeringen om den personliga assistansen

Vänsterpartiet lägger idag fram ett förslag på utskottsinitiativ för att stoppa den oroväckande utvecklingen kring LSS.

– Fler och fler människor får hela sin tillvaro omkullkastad för att de nekas den hjälp de har rätt till. Bakom den katastrofala situationen ligger bland annat att regeringen gett Försäkringskassan i uppdrag att minska antalet beviljade timmar. Nu sätter vi press på regeringen för att de ska ändra sig och se till att människor får den assistans de behöver, säger Jonas Sjöstedt.

I regeringens regleringsbrev för budgetåret 2016 för Försäkringskassan anges som mål för assistansersättningen att ”Försäkringskassan ska bidra till att bryta utvecklingen av antalet timmar inom assistansersättningen.” Försäkringskassans praxis har genomgått en påtaglig förändring sedan det nya regleringsbrevet började gälla och de pekar själva ut det nya målet från regeringen.

– För Vänsterpartiet är det en självklarhet att värna LSS som den frihets- och rättighetslagstidning den är. Vi vill ha ett samhälle som fungerar för alla och inte bara för några. Därför föreslår vi att Socialutskottet gör ett utskottsinitiativ för ett ändrat uppdrag till Försäkringskassan. Jag hoppas att många andra partier ansluter sig och sätter press på regeringen, säger Maj Karlsson, socialpolitisk talesperson för Vänsterpartiet.

Vänsterpartiet föreslår att Socialutskottet uppmanar regeringen att stryka skrivningen ”Försäkringskassan ska bidra till att bryta utvecklingen av antalet timmar inom assistansersättningen.”


För mer information:

Maj Karlsson, socialpolitisk talesperson, 072-538 33 50
Jessica Nordh, pressekreterare till Jonas Sjöstedt, 073-076 22 90
Vänsterpartiets presstjänst, 070-620 00 64 (ej sms)