Sätt press på regeringen om den personliga assistansen


Vänsterpartiet lägger idag fram ett förslag på utskottsinitiativ för att stoppa den oroväckande utvecklingen kring LSS.

– Fler och fler människor får hela sin tillvaro omkullkastad för att de nekas den hjälp de har rätt till. Bakom den katastrofala situationen ligger bland annat att regeringen gett Försäkringskassan i uppdrag att minska antalet beviljade timmar. Nu sätter vi press på regeringen för att de ska ändra sig och se till att människor får den assistans de behöver, säger Jonas Sjöstedt.

I regeringens regleringsbrev för budgetåret 2016 för Försäkringskassan anges som mål för assistansersättningen att ”Försäkringskassan ska bidra till att bryta utvecklingen av antalet timmar inom assistansersättningen.” Försäkringskassans praxis har genomgått en påtaglig förändring sedan det nya regleringsbrevet började gälla och de pekar själva ut det nya målet från regeringen.

– För Vänsterpartiet är det en självklarhet att värna LSS som den frihets- och rättighetslagstidning den är. Vi vill ha ett samhälle som fungerar för alla och inte bara för några. Därför föreslår vi att Socialutskottet gör ett utskottsinitiativ för ett ändrat uppdrag till Försäkringskassan. Jag hoppas att många andra partier ansluter sig och sätter press på regeringen, säger Maj Karlsson, socialpolitisk talesperson för Vänsterpartiet.

Vänsterpartiet föreslår att Socialutskottet uppmanar regeringen att stryka skrivningen ”Försäkringskassan ska bidra till att bryta utvecklingen av antalet timmar inom assistansersättningen.”


För mer information:

Maj Karlsson, socialpolitisk talesperson, 072-538 33 50
Jessica Nordh, pressekreterare till Jonas Sjöstedt, 073-076 22 90
Vänsterpartiets presstjänst, 070-620 00 64 (ej sms)

 

2 kommentarer till “Sätt press på regeringen om den personliga assistansen”

 1. Peter

  Jag vill tipsa om en artikel på DN.se:

  Toppchefer får miljoner i avgångsvederlag
  Tre chefer från Försäkringskassans huvudkontor får totalt fem miljoner kronor i avgångsvederlag eller arbetsbefrielse med lön. En chef som kritiserats internt får mest, tre miljoner. Det visar utdrag från de senaste sex månaderna som DN har begärt att få ta del av.
  Läs hela artikeln här: http://www.dn.se/nyheter/sverige/forsakringskassan-koper-ut-chefer-for-miljoner/

  Detta rimmar illa med tanke på kostnadsbesparingarna för assistansen

 2. Pelle

  Jag har som arbetsuppgift att vara arbetsledare inom personlig assistans. Jag vädjar bara till er som på ngt sätt kan ställa f-kassan mot väggen att göra detta! Förutom den totala bristen på empati med de som är helt beroende av sin assistans så finns det ett myndighetsutövande som skrämmer mig. Jag kommer från den 1/11 att ha ett dygn på mig att skriva in, kontrollera, be samtliga 10 assistenter granska och signera sina tidrapporter för oktober. Om det inte är klar den 2/11 kommer ingen lön att betalas ut och det går inte att göra ev justeringar i efterhand om ngt fel har smugit sig in.
  Kan ngn tala om för mig om det finns ngn annan myndighet, ngn annan arbetsgivare som ställer sådana krav? Det innebär att jag och min familj måste avsätta den 1:a och 2:a i varje månad till att se till så detta blir gjort. Hur gör man i samband med semester över månadsskifte? Vad gör jag om jag arbetar som assistent den 1:a i månaden? Det är ingen del i assistansen att utföra mina uppgifter som arbetsledare?
  Försäkringskassan vägrar svara på frågor!
  De vill inte samarbeta med assistansanordnarna om ett fungerande system.
  Finns det ngn som kan kalla dem till en presskonferens för att svara på frågor, gärna tillsammans med representanter för regeringen.
  När jag blickar framåt ser jag tyvärr många i min situation som kommer att bränna ut sig av en omöjlig arbetsbörda!
  Bara en vädjan om hjälp från er som kan påverka! Rädda personlig assistans med god livskvalitet! Stoppa försäkringskassans korståg!