• Hem
  • Sätt press infö...
Nyheter

Sätt press inför klimattoppmötet – lämna fossilindustrin

Regeringen har valt att Sverige inför det viktiga klimattoppmötet i Paris i december inte ska föra fram några egna förslag om klimatmål utan endast ha EU:s. Det är beklagligt. Det finns nu ett behov av att visa ledarskap och sätta press på andra sätt.

Vänsterpartiet vill att Sverige tar på sig ledartröjan inför klimattoppmötet. Sverige bör ta beslut som visar att vi menar allvar med att lämna fossilindustrin bakom oss. En viktig del i detta är divestering, det vill säga motsatsen till investering. Världen över väljer nu universitet, städer och fonder att avveckla sina innehav i fossilbranschen. Nyligen beslutade Norge att den norska oljefonden – världens största fond – ska dra sig ur investeringar i kolbolag.

Vänsterpartiet föreslår att Sverige före klimattoppmötet i Paris i december slår fast att man ska:

1. Gör inga investeringar i fossilbranschen från AP-fonderna och annat statligt sparande
Vi vill att AP-fonderna omedelbart inför ett stopp för nyinvesteringar i fossilbranschen och att befintliga sådana investeringar avvecklas inom 5 år. Vi uppmanar även andra offentliga investerare som universitetet och kommuner att följa detta. De svenska AP-fonderna är några av världens största placerare – hur vi styr dem får betydelse.

2. Ge Vattenfall i uppdrag att avveckla brunkolet till 2030
Under 1990-talet expanderade statligt ägda Vattenfall kraftigt utomlands, bland annat i Tyskland där man genom uppköp blev ägare till fyra kraftverk som använder brunkol som bränsle. I dag står de fyra tyska Vattenfallsägda kraftverken för större utsläpp än vad hela Sverige gör.

Vattenfall förbereder idag en försäljning av sina tyska kolkraftverk. Den främsta spekulanten i dagsläget är ett tjeckiskt investmentbolag utan miljöambitioner. Vid en försäljning kan vi räkna med en fortsatt drift av kolkraftverken och en mycket sannolik utbyggnad av nya kolgruvor och därmed kraftigt ökande utsläpp av växthusgaser. Vänsterpartiet anser att Vattenfall bör behålla och avveckla kolkraftverken på ett ansvarsfullt sätt.

3. Förbjud brytning av fossila bränslen som olja och gas i Sverige
Bolag söker efter både skiffergas och skifferolja på Öland, Gotland och i Östergötland. Utvinning av ännu mer fossil energi skulle motverka den nödvändiga energiomställningen och dessutom riskera stora negativa miljöeffekter. Ett nationellt förbud mot utvinning av fossil energi bör införas.