• Hem
  • Satsning på kol...
Pressmeddelanden

Satsning på kollektivtrafik i landsbygd

Vänsterpartiet har i förhandlingar med regeringen fått igenom en satsning för att förbättra kollektivtrafiken på landsbygden. 200 miljoner satsas 2016, 210 miljoner 2017-2018 och 230 miljoner 2019.

– För Vänsterpartiet är det viktigt att vardagen fungerar för alla. Det här är ett steg i en långsiktig satsning för att förbättra villkoren och utveckla servicen på landsbygden, som vi är mycket glada att ha fått igenom i budgetförhandlingarna, säger Ulla Andersson, ekonomiskpolitisk talesperson för Vänsterpartiet. 

Eftersom behoven kan se väldigt olika ut i olika delar av Sverige ska Trafikverket samråda med länen om vad som kan uppnås i respektive län och därefter föreslå regeringen hur medlen bäst används. Ett exempel kan vara förbättringar av järnvägar på landsbygden. Det kan även handla om investeringar som ökar bussresandet.
Under 2016-2017 ska även Statens väg- och transportforskningsinstitut genomföra en studie om hur man kan öka viljan och möjligheten att använda kollektivtrafik på landsbygden.
– Idag är människor som bor på landsbygden ofta hänvisade till att ta bilen eftersom kollektivtrafiken inte är tillräckligt utbyggd. Det vill vi ändra på. Vi vill förbättra möjligheterna för människor på landsbygden att välja kollektivt resande. Det bidrar till att både stärka landsbygden och minska utsläppen, säger Ulla Andersson

För mer information

Ulla Andersson, pressekreterare Karl Lindberg
072-576 56 57

Vänsterpartiets presstjänst:
070-620 00 64