• Hem
  • Satsning på avg...
Pressmeddelanden

Satsning på avgiftsfri kulturskola i alla kommuner

Vänsterpartiet går till val på avgiftsfri kulturskola i hela landet. Vi vill se det infört redan från 2019 och presenterar här en modell för hur det ska ske. Vi anser att alla barn, oavsett familjens ekonomiska förutsättningar, ska ges möjlighet att ta del av kulturskolans verksamhet.

Vi vill därför att kommuner ska ges ekonomisk kompensation för att slopa avgiften, så länge de finansierar hälften ur egen kassa. Detta innebär att de kommuner som idag tar ut högst avgift får störst stöd, men dessa behöver också skjuta till mer än andra. Samtidigt får de kommuner som tar bort avgiften – även de kommuner som redan idag har infört avgiftsfri kulturskola – rätt att söka utvecklingsstöd. Pengarna kan användas till att utveckla verksamheten, exempelvis när kommuner vill starta upp en ny ungdomskör på orten eller testa nya arbetsmetoder för att nå nya målgrupper och göra kulturskolan bredare och mer jämlik.

– Alla barn som drömmer om att lära sig spela gitarr, dansa eller spela teater ska ha möjlighet att göra det. För mig är det en fråga om mer jämlika villkor för barn och unga, ingen ska stängas ute från den glädje som kulturellt skapande kan ge. Inget barn ska behöva höra vid köksbordet att familjen tyvärr inte har råd att låta det lära sig spela musik, säger Jonas Sjöstedt.

Satsningen på kulturskolan som Vänsterpartiet gjorde tillsammans med regeringen 2016 är en bra början men inte tillräcklig. Då fick vi igenom ett stöd för att sänka avgifterna i kulturskolan – nu lägger vi alltså fram förslag för att unga i fler kommuner ska få tillgång till kulturskola utan avgift.

Satsningen är på 300 miljoner kronor per år och omfattar både avgiftsfri kulturskola och utvecklingsstöd.

Ta del av underlaget här.

För mer information
Vänsterpartiets pressjour: 070-620 00 64

Dela den här sidan:

Kopiera länk