• Hem
  • Satsning mot ba...
Pressmeddelanden

Satsning mot barnfattigdom

Vänsterpartiet har i förhandlingar med regeringen inför höstbudgeten fått igenom en extra höjning av riksnormen för familjer med barn. Satsningen består av 100 miljoner kronor per år i nya pengar och 81 miljoner kronor från vårbudgeten. Höjningen sker från 1 januari 2016. Den beräknas bli ungefär 250 kronor mer per månad för barn i åldern 7 till 20 år och ungefär 100 kronor per månad för mindre barn.
– Det borde vara en självklarhet i ett välfärdssamhälle att alla föräldrar har ekonomiska villkor så att deras barn kan leva bra liv. Så är det inte riktigt idag. Många barn lever i ekonomisk utsatthet. Genom att höja riksnormen för familjer med barn minskar vi deras ekonomiska utsatthet, säger Ulla Andersson, ekonomiskpolitisk talesperson för Vänsterpartiet.

Tillsammans med skäliga kostnader för vissa andra behov avgör riksnormen nivån på försörjningsstödet. Beloppen bestäms av regeringen inför varje nytt kalenderår och gäller som miniminivå för de behov som den ska täcka. Höjningen av riksnormen för familjer med barn sker för att stärka barnfamiljernas levnadsstandard. Satsningen är ett resultat av en uppgörelse mellan Vänsterpartiet och regeringen.
Andra satsningar som berör barnfamiljer med svag ekonomi är sommarlovsstödet, glasögonbidrag och gratis medicin till alla barn. Kommuner som satsar på att utveckla kostnadsfria sommarlovsaktiviteter kan ta del av sommarlovsstödet. Barn i behov av glasögon får glasögonbidrag. Alla barn upp till 18 år får gratis läkemedel och andra förmånsberättigade varor inom läkemedelsförmånen.

För mer information:

Karl Lindberg, pressekreterare för Ulla Andersson, ekonomiskpolitisk talesperson, 072-576 56 57

Vänsterpartiets presstjänst, 070-620 00 64