• Hem
  • Sänkta taxor i ...
Pressmeddelanden

Sänkta taxor i musik- och kulturskolan

Vänsterpartiet och regeringen är överens om att satsa 100 miljoner kronor årligen från och med nästa år för att främja låga avgifter i den kommunala musik- och kulturskolan så att fler barn ska ha möjlighet att delta i kulturskolans aktiviteter.
– Alla barn ska ha möjlighet att få känna den glädje och utveckling det innebär att själva hålla på med dans, teater, konst och musik. Det är också bra för barns och ungas självförtroende. Därför är det ett viktigt steg att Vänsterpartiet nu kommit överens med regeringen om en sänkning av avgifterna, säger Ulla Andersson, ekonomiskpolitisk talesperson i Vänsterpartiet.  

Den kommunala musik- och kulturskolan är en av de största kulturverksamheterna för barn och unga. Vi vill att kulturskolan ska bli mer tillgänglig och jämlik. I flera kommuner är avgifterna så höga att många familjer saknar möjlighet att betala dem.
–   Nivån på avgiften är en viktig tillgänglighetsfråga. Vi vill att alla ska kunna delta i kulturskolan. Den satsning vi nu gör är viktig för att möjliggöra att fler barn får tillgång till kulturskolan, säger Ulla Andersson.

För mer information

Ulla Andersson, ekonomiskpolitisk talesperson (V)
Karl Lindberg, pressekreterare
072-576 56 57

Vänsterpartiets presstjänst
070-620 00 64