• Hem
  • Så ska nyanländ...
Pressmeddelanden

Så ska nyanlända snabbare kunna börja arbeta

Vänsterpartiet har i förhandlingarna med regeringen om vårbudgeten fått igenom en satsning på validering. 22 miljoner kronor satsas på mer effektiv och rättvis bedömning av den utbildning flyktingar har med sig från sina hemländer.

– Idag har vi brist på utbildad personal i bland annat vården. Samtidigt får flyktingar med vårdutbildningar och andra utbildningar vänta länge på att få legitimation. Nu satsar vi på att förkorta väntetiderna, säger Vänsterpartiet ekonomiskpolitiska talesperson Ulla Andersson.

Universitets- och högskolerådet, som ansvarar för att bedöma utländska utbildningar på gymnasial och eftergymnasial nivå, får ytterligare 10 miljoner kronor.

Socialstyrelsen, som ansvarar för att pröva och utfärda legitimation för olika yrkesgrupper inom hälso- och sjukvårdsområdet, får 10 extra miljoner.

Skolverket får 2 miljoner kronor för att utveckla riktlinjerna till stöd för kommunernas bedömningar av vilka kunskaper som elever ska kunna tillgodoräkna sig från utländska utbildningar på motsvarande gymnasienivå.

 

För mer information:

Karl Lindberg, pressekreterare för Ulla Andersson, ekonomiskpolitisk talesperson, 072-576 56 57

Vänsterpartiets presstjänst, 070-620 00 64