• Hem
  • Riksdagsdebatt ...
Pressmeddelanden

Riksdagsdebatt om flyktingkrisen på Vänsterpartiets initiativ

Mot bakgrund av den akuta flyktingkrisen i Europa har Vänsterpartiet begärt och fått gehör för att en debatt ska hållas i riksdagen. På detta sätt kan riksdagen få besked om vilka åtgärder regeringen tänker vidta för att säkerställa rätten och möjligheten för människor att söka asyl i EU.
– Världen står nu inför den största flyktingkatastrofen sedan andra världskriget. Miljontals människor är på flykt undan krig och terror. Samtidigt som allt fler i Europa och Sverige nu engagerar sig för medmänniskor på flykt ser vi hur EU och enskilda medlemsländer som Ungern, vänder asylrätten ryggen och gör det allt svårare att söka skydd. Det kräver politiska svar, säger Christina Höj Larsen, migrationspolitisk talesperson i Vänsterpartiet.

Tiotusentals människor har demonstrerat för en human flyktingpolitik och många har engagerat sig ideellt för att ge sitt stöd till de flyktingar som nu kommer till Sverige. Vänsterpartiet ser att människor kräver besked från oss som beslutsfattare om vad vi vill göra för att hantera situationen. Det är därför viktigt att regeringen redovisar sina förslag inför riksdagen, men också att riksdagens partier får möjlighet att diskutera den aktuella frågan.
–  Treårige Alan blev en av mer än 2500 människor som drunknat på sin resa över Medelhavet bara i år. Det är dags för regeringen att berätta vad den konkret och praktiskt tänker göra för att människor ska slippa riskera livet för att söka skydd i EU och hur asylrätt och mänskliga rättigheter värnas i denna katastrof, säger Christina Höj Larsen.

För mer information:

Vänsterpartiets presstjänst:
070-620 00 64