• Hem
  • Revolution, tid...
Internt

Revolution, tidigare Avanti, är ett konkurrerande politiskt parti

Partistyrelsen har på sitt möte 6 september 2015 beslutat följande:
Att organisationen Revolution, tidigare Avanti, är att betrakta som ett konkurrerande politiskt parti. Att det därmed inte är förenligt med medlemskap i Vänsterpartiet att vara aktiv i Revolution.
Vad handlar det här om?
– Vi är en stark och växande folkrörelse. Det är många människor som också tycker olika och som kommer från olika håll till oss. Ibland dyker det upp folk som tillhör andra partier eller så är det medlemmar som först varit medlemmar hos oss och sedan går med i andra partier. Då får partistyrelsen ta upp och pröva om det är ett parti och om man då kan vara med i båda partierna, säger partisekreterare Aron Etzler.
Organisationen Revolution är den svenska sektionen av den trotskistiska internationalen IMT som har ett eget politiskt projekt, definierat i programmatiska texter som publicerats av organisationen. Detta projekt är skiljt från Vänsterpartiets, och IMT är öppna med att de arbetar entristiskt. Det betyder att de går med i större organisationer och partier och verkar för en förändring av hur dessa arbetar och vilka politiska frågor som bör stå på dagordningen.
Vänsterpartiets stadgar säger att man blir medlem som enskild person och att alla medlemmar ska ha samma möjligheter till inflytande. Att vara med i en organisation som verkar inne i Vänsterpartiet är inte förenligt med detta.
Partistyrelsen har inte diskuterat några uteslutningar. Vi vill att alla som är med i Vänsterpartiet idag ska fortsätta vara det och de vidare diskussionerna med eventuella medlemmar i Revolution kommer att utgå från detta. Eftersom det inte är förenligt med medlemskap i Vänsterpartiet att vara aktiv i Revolution kommer några personer att behöva välja vilket parti de vill vara med i. Vår förhoppning är att de kommer att välja att vara med i Vänsterpartiet, säger Aron Etzler.

 

Frågor till Aron Etzler:

Har ni uteslutit någon?
–  Nej, och det har inte diskuterats. Beslutet innebär att det inte går att vara med i både Revolution och Vänsterpartiet samtidigt, men vi hoppas att de som nu är det kommer att välja att vara kvar Vänsterpartiet.

Har någon skadat partiet allvarligt?
–  Frågan här har handlat om ifall Revolution ska betraktas som ett konkurrerande parti eller inte.

Varför är Revolution ett konkurrerande parti?
–  Revolution är den svenska sektionen av en trotskistisk international som har ett eget politiskt projekt. Det är ett konkurrerande parti. Länk till IMTs program:
http://www.marxist.com/history-marxist-tendency.htm
http://www.marxist.com/imt-manifesto-on-crisis.htm

Men de ställer ju inte upp i val?
– Det är inte den avgörande frågan. Man måste inte ställa upp i val för att vara ett konkurrerande politiskt parti. Revolution är den svenska sektionen av en trotskistisk international med ett eget politiskt projekt. De finns i Vänsterpartiet för att de vill förändra Vänsterpartiet och de gör det organiserat.

Kommer ni att utesluta alla som är med i Revolution?
–  Vi har inte diskuterat några uteslutningar. Vår förhoppning är att de som är anslutna både till Revolution och Vänsterpartiet väljer Vänsterpartiet.

Blir det inte en massa bråk om det här?
–  Det är vårt gemensamma ansvar att se till att det inte blir så. Partiledningen vill inte att några medlemmar ska känna sig utpekade som skadliga. Vi vill att alla ska känna sig välkomna. Det går inte att vara med i både Revolution och Vänsterpartiet samtidigt, men det betyder bara att man får välja.

Vill partistyrelsen att Vänsterpartiet skall bli ett smalare parti politiskt?
– Nej, vi är ett brett parti idag och vi vill att fler ska gå med i Vänsterpartiet. Vi behöver bli socialt bredare, bättre på att vara närvarande i lokalsamhället och på att ta upp frågor som folk, utanför en krets av väldigt politiskt aktiva människor, bryr sig om. Fler ska känna sig välkomna i Vänsterpartiet och de behöver också känna att det är ett öppet parti där vi diskuterar saker ärligt utan dolda agendor. Vi är på väg dit, det kan vi se på att vi har fler medlemmar än vi haft på femtio år och en mer lokal aktivitet än på mycket länge.

Får man inte vara marxist i Vänsterpartiet?
– Jo, jag tror många kallar sig marxister i Vänsterpartiet. Och just denna helg har vi pratat om ett partiprogram som har tydliga marxistiska influenser. Vi har ett ekologiskt-ekonomiskt program som har mer modern marxism än vi nog diskuterat på många år, så det är för mig tydligt att den här saken inte handlar om det. Vi har nog mer utveckling av politisk teori än partiet haft på länge.