Revolution, tidigare Avanti, är ett konkurrerande politiskt parti


Partistyrelsen har på sitt möte 6 september 2015 beslutat följande:
Att organisationen Revolution, tidigare Avanti, är att betrakta som ett konkurrerande politiskt parti. Att det därmed inte är förenligt med medlemskap i Vänsterpartiet att vara aktiv i Revolution.
Vad handlar det här om?
– Vi är en stark och växande folkrörelse. Det är många människor som också tycker olika och som kommer från olika håll till oss. Ibland dyker det upp folk som tillhör andra partier eller så är det medlemmar som först varit medlemmar hos oss och sedan går med i andra partier. Då får partistyrelsen ta upp och pröva om det är ett parti och om man då kan vara med i båda partierna, säger partisekreterare Aron Etzler.
Organisationen Revolution är den svenska sektionen av den trotskistiska internationalen IMT som har ett eget politiskt projekt, definierat i programmatiska texter som publicerats av organisationen. Detta projekt är skiljt från Vänsterpartiets, och IMT är öppna med att de arbetar entristiskt. Det betyder att de går med i större organisationer och partier och verkar för en förändring av hur dessa arbetar och vilka politiska frågor som bör stå på dagordningen.
Vänsterpartiets stadgar säger att man blir medlem som enskild person och att alla medlemmar ska ha samma möjligheter till inflytande. Att vara med i en organisation som verkar inne i Vänsterpartiet är inte förenligt med detta.
Partistyrelsen har inte diskuterat några uteslutningar. Vi vill att alla som är med i Vänsterpartiet idag ska fortsätta vara det och de vidare diskussionerna med eventuella medlemmar i Revolution kommer att utgå från detta. Eftersom det inte är förenligt med medlemskap i Vänsterpartiet att vara aktiv i Revolution kommer några personer att behöva välja vilket parti de vill vara med i. Vår förhoppning är att de kommer att välja att vara med i Vänsterpartiet, säger Aron Etzler.

 

Frågor till Aron Etzler:

Har ni uteslutit någon?
–  Nej, och det har inte diskuterats. Beslutet innebär att det inte går att vara med i både Revolution och Vänsterpartiet samtidigt, men vi hoppas att de som nu är det kommer att välja att vara kvar Vänsterpartiet.

Har någon skadat partiet allvarligt?
–  Frågan här har handlat om ifall Revolution ska betraktas som ett konkurrerande parti eller inte.

Varför är Revolution ett konkurrerande parti?
–  Revolution är den svenska sektionen av en trotskistisk international som har ett eget politiskt projekt. Det är ett konkurrerande parti. Länk till IMTs program:
http://www.marxist.com/history-marxist-tendency.htm
http://www.marxist.com/imt-manifesto-on-crisis.htm

Men de ställer ju inte upp i val?
– Det är inte den avgörande frågan. Man måste inte ställa upp i val för att vara ett konkurrerande politiskt parti. Revolution är den svenska sektionen av en trotskistisk international med ett eget politiskt projekt. De finns i Vänsterpartiet för att de vill förändra Vänsterpartiet och de gör det organiserat.

Kommer ni att utesluta alla som är med i Revolution?
–  Vi har inte diskuterat några uteslutningar. Vår förhoppning är att de som är anslutna både till Revolution och Vänsterpartiet väljer Vänsterpartiet.

Blir det inte en massa bråk om det här?
–  Det är vårt gemensamma ansvar att se till att det inte blir så. Partiledningen vill inte att några medlemmar ska känna sig utpekade som skadliga. Vi vill att alla ska känna sig välkomna. Det går inte att vara med i både Revolution och Vänsterpartiet samtidigt, men det betyder bara att man får välja.

Vill partistyrelsen att Vänsterpartiet skall bli ett smalare parti politiskt?
– Nej, vi är ett brett parti idag och vi vill att fler ska gå med i Vänsterpartiet. Vi behöver bli socialt bredare, bättre på att vara närvarande i lokalsamhället och på att ta upp frågor som folk, utanför en krets av väldigt politiskt aktiva människor, bryr sig om. Fler ska känna sig välkomna i Vänsterpartiet och de behöver också känna att det är ett öppet parti där vi diskuterar saker ärligt utan dolda agendor. Vi är på väg dit, det kan vi se på att vi har fler medlemmar än vi haft på femtio år och en mer lokal aktivitet än på mycket länge.

Får man inte vara marxist i Vänsterpartiet?
– Jo, jag tror många kallar sig marxister i Vänsterpartiet. Och just denna helg har vi pratat om ett partiprogram som har tydliga marxistiska influenser. Vi har ett ekologiskt-ekonomiskt program som har mer modern marxism än vi nog diskuterat på många år, så det är för mig tydligt att den här saken inte handlar om det. Vi har nog mer utveckling av politisk teori än partiet haft på länge.

8 kommentarer till “Revolution, tidigare Avanti, är ett konkurrerande politiskt parti”

 1. Birgitta Sevefjord

  Tycker att det är märkligt att Ps lägger ner så mycket tid och kraft på detta när vi har så stora och svåra politiska frågor att hantera. Jag har inte upplevt att detta är ett problem över huvud taget. Själv är jag mer intresserad av att veta vad os sade om den opinion som nu växer fram till stöd för en humanistisk flykting/asylpolitik, varför partiet inte vågar ta tag i hedersproblematiken och varför brev till PS från medlemmar helt nonchaleras.

 2. marant

  Det är ingen tvekan om att partistyrelsen fokus ligger på att hantera både aktuella politiska frågor och partiets långsiktiga utvecklingen. Partistyrelsen i helgen innehöll bland annat viktiga diskussioner om partiets budgetförhandlingar med regeringen, om partiets roll kommuner och landsting runt om i landet, om partiets politik och agerande i förhållande till den akuta flyktingsituationen i Europa och om hur vi fortsätter och utvecklar arbetet med medlemsvärvning och opinionsanalys.

  Partistyrelsen har dock även som sitt uppdrag att fatta beslut som rör frågor om hur stadgar och kongressbeslut ska följas och tolkas. Frågan kring Revolution var en sådan fråga som nu behövde hanteras.

  Vad gäller de diskussioner som har förts i partiet under sommaren som handlat om religion, kvinnoförtryck, antirasism, hedersvåld och förorter så har Jonas Sjöstedt kommenterat den debatten genom en video i det interna nyhetsbrevet VIPS.

  Självklart nonchaleras inte brev från medlemmar utan alla sådana besvaras. På grund av en stor arbetsbörda på kansliet kan det dock ibland ta längre tid att få ett svar än vad man medlemmen önskar att det ska göra. Vi ber om ursäkt för det.

 3. Gustav

  PS har inte diskuterat uteslutningar, men väl röstat igenom ett beslut som kan ligga till grund för att just utesluta en specifik grupp av medlemmar. Denna grupp bör tilläggas har arbetat i vänsterpartiets valrörelse, uppmanat människor att rösta på vänsterpartiet och så vidare. För den som kan läsa mellan raderna är detta otroligt tråkig läsning. Synd också att Etzler och PS väljer detta tvetydiga och nästan oärliga sett att beskriva sitt eget agerande. Pinsamt och bedrövande.

 4. Jon

  Det här är så skrämmande…

  V görs smalare, debattmöjligheterna försämras. Slippery slope. Nästa gång är det jag eller någon annan som blir utesluten. Signalen till medlemmarna är att vara så tysta som möjligt och acceptera allt som PS säger. Ett mörkt arv från 1930-talet.

  En kommentar på fejjan jag såg:
  ”Kanske kan de kalla sig vägval vänster och starta veckobladet så är det nog lungt….”

  Tyvärr ligger det mycket i det: Godtyckligheten.

 5. Bernth Olofsson

  Jag är fruktansvärt besviken. Det är helt absurt att några i partistyrelsen konstruerar argument för att revolution är ett konkurrerande parti. syftet är uppenbart att rensa ut obekväma personer. Snacket om brett parti verkar bara provocerande. Nu kommer stor energi och kraft att ägnas åt

 6. Bernth Olofsson

  att diskutera frågor som rör olika angränsande idélogier. Rätten att föra en intern debatt om vad som är okej kommer att ta bort energi från klasskampen och uppmärksamheten från välfärdsfrågorna. V är inte lika trovärdigt om denna utrensning är något som partistyrelsen prioriterar. Jag har bred kontakt med personer som genom mitt engagemang vågar tala om att de röstar på V, Genom att jag har tonåringar som är glada över V och partiledarens framträdanden. Nu är många väldigt frågande omkring vem som får vara med i partiet. För mig är det en sorgens dag eftersom jag måste ta ställning i mitt eget engagemang.

 7. marant

  Vänsterpartiet är ett parti som växer. I helgen visas det inte minst genom att över 1 100 vänsterpartister samlas i Malmö och diskuterar konkreta politik. Vänsterpartiet är också ett parti som är med och förhandlar fram statsbudgeten och som är med och styr i 99 kommuner och 13 landsting. Självklart rymmer Vänsterpartiet många olika åsikter och en bred och öppen debatt leder till att nya idéer och nya lösningar. I en bred rörelse dyker den här typen av frågor upp ibland. Det är då PS sak att hantera dem och i detta fall har alltså PS slagit fast att Revolution är ett konkurrerande parti till Vänsterpartiet. De som är medlemmar i båda partierna behöver välja vilket de föredrar. Förhoppningen är förstås att de väljer Vänsterpartiet.

 8. Amandus Carlenfors

  Vill bara säga att det känns tämligen onödigt att bråka om det här, vi har viktigare saker att göra än att bråka internt.

  Dessutom får vi alldeles för lite information från PS för att kunna göra en egen bra bedömning om detta är rätt eller inte. Det är verkligen inte bra!