• Hem
  • Resursbanken
Resursbanken

Resursbanken

Välkommen till resursbanken. Här samlar vi handledningar, kampanjtips, motioner, interpellationer, argument, fakta och annat som medlemmar av Vänsterpartiet har nytta av. Vi har också samlat de organisatoriska dokumenten på en särskild sida.

Vi vet att många distrikt och lokalföreningar har tagit fram egna handledningar, mallar och annat som skulle kunna fungera som underlag för textarbetet på riksnivå. Skicka gärna in den sortens material till: [email protected].

Vänsterpartiets Logotyp
resurs

Digital DÅK 2021

En handledning för dig som ska planera och genomföra distriktsårskonferens 2021.