• Hem
  • Resursbanken
Resursbanken

Resursbanken

Välkommen till resursbanken. Här samlar vi handledningar, kampanjtips, motioner, interpellationer, argument, fakta och annat som medlemmar av Vänsterpartiet har nytta av. Vi har också samlat de organisatoriska dokumenten på en särskild sida.

Vi vet att många distrikt och lokalföreningar har tagit fram egna handledningar, mallar och annat som skulle kunna fungera som underlag för textarbetet på riksnivå. Skicka gärna in den sortens material till: [email protected].

Vänsterpartiets Logotyp
resurs

Socialpolitiskt program

Ett jämlikt samhälle med få människor som lever i utsatthet är bra för alla. Välfärdsstaten behöver återupprättas och det förebyggande…