resurs

Rätt till asyl

Även tidigare när Sverige har tagit emot många människor på flykt har vissa sagt att det varit omöjligt. Men de människor som kom då är nu en självklar del av vårt samhälle. Samtidigt som vi tog emot flyktingar byggde vi då upp en stark välfärd. Vår moderna historia visar att Sverige kan både värna rätten till asyl och ha en välfärd av världsklass.

Vi vill göra det nu också. Sverige behöver investera i alla människor som bor här, både nya och gamla svenskar. Här finns ett vägval – passivitet eller att satsa långsiktigt. När Sverige nu växer vill vi göra lönsamma investeringar och en ordentlig utbyggnad av välfärden. Det är dags att investera i framtiden.

Att många människor kommer samtidigt innebär utmaningar för mottagningssystemen som kräver stora insatser här och nu. Vänsterpartiet har fler förslag på lösningar som förbättrar flyktingmottagandet i praktiken.

Trygghet ger bästa starten
Trygghet och permanenta uppehållstillstånd gör att människor vågar satsa för att bygga upp en ny framtid. Nu krävs insatser för att stödja kommunerna för att ordna bostäder och rusta människor för språk och arbete.

Vänsterpartiet har exempelvis föreslagit ett nationellt program för mobila bostäder, effektiva insatser för jobb och vidgad familjeåterförening.

Krafttag mot övervinster
Privata företag gör idag stora vinster på flyktingmottagandet. Det gör det onödigt dyrt. Varken regeringen, de borgerliga partierna eller SD ställer samma krav som Vänsterpartiet: Att staten så snart det är möjligt ska ta över ansvaret för flyktingboenden. Skattepengar ska inte gå till vinster.

Redan nu kan din kommun själv ordna boenden och teckna avtal direkt med Migrationsverket. Då slipper vi anlita oseriösa – och dyra – aktörer.

Vi skräms inte
Flera partier försöker skrämmas och ställer förslag som slopar asylrätten. De vill ha
fångläger för flyktingar eller olagligt begränsa vägarna till Sverige. Sämre lönevillkor är andra förslag som på inget sätt bidrar till lösningar. Det är förslag som bara skapar ökade motsättningar.

Vi ska rädda liv
När nu världen står nu inför den största flyktingkatastrofen sedan andra världskriget och miljontals människor är på flykt undan krig och terror handlar det om att rädda liv och om rätten till asyl.

Fred och säkerhet är den enda lösningen på sikt. Men nu handlar det om att skapa trygga vägar och fungerande mottagning. Bara under 2015 har fler än 2000 människor drunknat i Medelhavet eftersom det inte finns några lagliga sätt att ta sig till EU.

Vi vill därför skapa lagliga, säkra vägar in i EU. Vi vill ta bort transportöransvaret, häva Dublin–förordningen och ta bort viseringskrav för människor från länder som befinner sig i krig och konflikt.

Bättre möjligheter till familjeåterförening gör att färre måste ta de farliga flykt-vägarna. Fler kvotflyktingar gör också att fler kan söka asyl på säker väg.

Vi betalar inte!
Så länge EU inte ställer upp för asylrätten föreslår vi att Sverige håller inne med EU-medlemsavgiften.

Organisera dig
Gå med i Vänsterpartiet. Vi arbetar politiskt på alla nivåer för rätten till asyl, en human flyktingpolitik och ett samhälle fritt från rasism.

Vänsterpartister arbetar också aktivt och utåtriktat. Exempelvis i organisationer som jobbar för en human flyktingpolitik, för sammanhållning och mot rasism.

Bara tillsammans kan vi bygga ett Sverige som präglas av omtanke, rättvisa och solidaritet.

Vänsterpartiet i EU
Vänsterpartiet i EU är en del av partigruppen GUE/NGL. GUE/NGL driver på för en human flyktingpolitik, där säkra, lagliga vägar in i EU utgör en central del av vänstergruppens migrationspolitiska program.
Mer om GUE/NGL:s migratiospolitik här…