resurs

Vad är en kongress?

Det här är en kort text om kongressen 2018, som länkar till några användbara dokument.

Den 9-11 februari 2018 håller Vänsterpartiet kongress i Karlstad. 225 valda ombud från hela landet ska diskutera och besluta om den valplattform som ska vägleda Vänsterpartiet i valrörelsen. Kongressen blir avstampet inför ett val då vi ska flytta fram vänsterns positioner i Sverige.

Kongressen är Vänsterpartiets högsta beslutande organ och sammankallas vartannat år. Det är kongressen som fattar beslut om partiprogrammet och stadgarna. Det är också där partiordförande och partistyrelsen väljs.

Ladda ner Vad är en kongress (word)
Ladda ner Vad är en kongress (pdf)

Samlade organisationsdokument