resurs

Underlag om fattiga EU-migranter

I det följande presenteras förslag när det gäller fattiga EU-migranter, med fokus på romer. Underlaget är framtaget av riksdagsledamöterna Christina Höj Larsen, antirasistisk och migrationspolitisk talesperson och Eva Olofsson, socialpolitisk talesperson. Arbetet har skett i kontakt med frivilligorganisationer i Stockholm och Göteborg samt med V-gruppledare i kommunfullmäktigegrupperna respektive landsting/region i Stockholm, Göteborg och Malmö.

Ladda ned hela underlaget här (pdf)