resurs

Sammanställning: I så stora delar av Sverige är Vänsterpartiet med och styr

Valen i kommuner och landsting 2014 blev en framgång för Vänsterpartiet. Ca en miljon fler svenskar lever idag i kommuner eller landsting som Vänsterpartiet är med och styr, jämfört med innan valet. Vänstern är med och styr i så väl de största städerna och tillväxtorter som bruksorter och glesbygd. Och sköter en samlad ekonomi som är långt större än Sveriges största multinationella företag. Här redovisas mer siffror och detaljer kring detta.

Ladda ned hela sammanställningen här (pdf)…