resurs

Handledning: Ett lyssnande arbetssätt

Nu drar partiledarens turné igång – ett arbete som ska lägga grunden för Vänsterpartiets valrörelse. Turnén kommer från och med oktober att besöka vissa orter under hösten och vintern. Jonas Sjöstedt kommer att besöka arbetsplatser och hålla stora möten som samlar många människor.

De orter som inte besöks av partiordföranden uppmuntras dels att stötta upp turnén samt att i anslutning till denna ta steg mot att använda sig av ett lyssnande arbetssätt.

Det här är en handledning för att göra just det. Inspirationen till att lyssna på människors berättelser och använda oss av dem kommer framför allt från erfarenheterna av Bernie Sanders i USA och Jeremy Corbyns kampanj i Storbritannien.

Syftet är att med ett lyssnande arbetssätt skapa kontakter med organisationer och personer som har berättelser om ekonomisk orättvisa.

Vi vill också samla in kontaktuppgifter till människor som vill hjälpa oss i den kommande valrörelsen.

Ladda ned handledningen här…