resurs

Håll ihop Sverige – Sveriges regioner behöver en helt ny strategi för framtiden

Vänsterpartiet vill bidra till att ta tillvara den kreativitet och folkliga handlingskraft som finns i landet. Vi vill också demokratisera den regionala utvecklings- och landsbygdspolitiken. Det handlar om makt och fördelning av resurser, men också om att mobilisera utvecklingskraften överallt i landet. Landsbygdens människor är i mångt o mycket kreativa och mångsysslare. Detta vill ta vara på genom en politik som kan ge landsbygdens folk möjligheter att bevara och utveckla sina bygder. Vi ser oss som det nya landsbygdspartiet.

Ladda hem ”Håll i hop Sverige” (pdf)