resurs

Framtidskommissionens slutrapport

Vänsterpartiet har tappat opinionsstöd i fem val det senaste decenniet. Om Vänsterpartiet ska kunna lyfta sitt opinionsstöd, attrahera fler människor och bli en relevant politisk kraft för framtiden behövs en genomgripande strategi för partiets roll och utveckling – en strategi som sträcker sig längre än till nästa val. Mot bakgrund av detta tillsatte Vänsterpartiets partistyrelse i oktober 2010 en Framtidskommission med det övergripande uppdraget att formulera målsättningar och strategier för Vänsterpartiets roll, inriktning och organisatoriska utveckling de kommande tio åren. Ett uttalat mål i uppdraget till Framtidskommissionen var att inhämta kunskap, erfarenheter och idéer från partimedlemmar och partiorgan samt andra organisationer och enskilda i och utanför Sverige.

Framtidskommissionen har bestått av sex personer; Ida Gabrielsson (samman- kallande), Maria Chergui, Mattias Håkansson, Thaher Pelaseyed, Vasiliki Tsouplaki och Björn Öberg. Tommy Jansson har varit Framtidskommissionens sekreterare,

Denna slutrapport är resultatet av en bred och öppen i process i Vänsterpartiet – en process som på många sätt är unik i Vänsterpartiet och i svensk politik. Framtidskommissionen har träffat medlemmar, besökt lokalföreningar, distriktsstyrelser och centrala partiarrangemang, arrangerat regionala konferenser med över 500 del- tagare samt genomfört en omfattande enkätundersökning riktad till nya medlemmar, ombudsmän, kommunal- och regionråd samt centrala företrädare. Utöver detta har Framtidskommissionen mottagit över 500 förslag från enskilda medlemmar. Allt detta har utgjort underlag för denna rapport som nu presenteras till partistyrelsen.

Framtidskommissionens underlag och slutsatser har kompletterats med djupanalyser av fyra områden (ekonomisk politik, arbetsmarknaden, feminism och miljö).

– Ladda hem Framtidskommissionens slutrapport som pdf