Förslag till förändringar av partiprogrammet


Redigering i efterhand: Det här var det preliminära förslag programkommissionen lade fram. Det skarpa förslag de lade till kongressen finns här:
http://www.vansterpartiet.se/kongress2016

Vänsterpartiets kongress 2012 beslutade att initiera en bred diskussion om en socialistisk vision och strategi, något partiets programkommission arbetat på och diskuterat med många både inom och utom Vänsterpartiet sedan dess.

Med detta som utgångspunkt har programkommissionen nu lagt fram förslag till revideringar av partiprogrammet som du kan läsa om här. Det handlar till största delen om ändringar i partiprogrammets ”strategiska huvudlinjer”, som nästan helt skrivs om. Vissa förändringar föreslås också i andra delar än strategiavsnittet i programmet. Tanken är nu att dessa förslag ska bedrivas studier kring och diskuteras i partiet.

Synpunkter på förslagen kan skickas till [email protected] fram till den 15 november. Efter det skickar programkommissionen ut sitt slutliga förslag till kongressbehandling.

Ladda ned förändringarna i strategidelen (pdf)
Ladda ned hela det reviderad partiprogrammet (pdf)