resurs

Flygblad: Sex timmars arbetsdag är framtiden

1 maj i år presenterade Vänsterpartiet ett förslag om en nationell satsning på sex timmars arbetsdag med bibehållen lön. Vi vill införa treåriga projekt med sex timmars arbetsdag på en arbetsplats i vartenda landsting och varenda kommun i hela Sverige. Det är en reform som kommer att ge oss ökade möjligheter att få livet att gå ihop, göra oss friskare och göra att fler kan få jobba. Sverige är redo för sex timmars arbetsdag. Vänsterpartiet vill ha en samhällsekonomi som är bra för alla och inte bara några få och kortare arbetstid är ett viktigt steg på den vägen.