resurs

Allas rätt till kunskap – utbildningspolitiskt program

Idén om den allmänna, sammanhållna skolan var en del av kampen för demokratin. Ur detta samband föddes insikten om kunskap och bildning som en medborgerlig rätt, gemensam för alla, och förverkligad i en skola för alla.

Läs programmet här: Allas rätt till kunskap