• Hem
  • Regeringens utf...
Pressmeddelanden

Regeringens utförsäkringar drabbas psykiskt sjuka extra hårt

Inspektionen för socialförsäkringen presenterade idag en rapport om högerregeringens förändringar av sjukförsäkringen. ISF har undersökt vad som har hänt med de människor som har uppnått maximal tid med sjukpenning och blivit utförsäkrade.

– Vänsterpartiet har hela tiden varnat för konsekvenserna av utförsäkringarna och regeringens jakt på de sjukskrivna. Nu visar också den här analysen att det de sjuka sedan länge vittnat om också stämmer på papperet, säger Wiwi-Anne Johansson (V), talesperson i socialförsäkringsfrågor och ledamot i socialförsäkringsutskottet.

Utförsäkringarna leder till att fler blir av med sin försörjning och på grund av sin sjukdom tvingas söka ekonomiskt bistånd, tidigare kallat socialbidrag. Mer än tre gånger så många har fått långvarigt ekonomiskt bistånd av kommunen efter att de har blivit utförsäkrade. De som har varit sjukskrivna på grund av psykisk sjukdom är särskilt hårt drabbade och en sjättedel av dem som har nekats ersättning från sjukförsäkringen har beviljats långvarigt ekonomiskt bistånd.

– Den som är sjuk och saknar arbetsförmåga ska ha rätt till ersättning från sjukförsäkringen och därför måste den bortre tidsgränsen, eller stupstocken, avskaffas. Det är omänskligt att hantera sjuka som regeringen gör. Vi vill satsa på bättre rehabiliteringen och ett viktigt steg på vägen är riksdagens beslut att alla som är sjukskrivna ska ha rätt till insatser och rehabilitering, och till uppföljning av åtgärderna innan utförsäkring kan komma i fråga, säger Wiwi-Anne Johansson.

För ytterligare information:
Wiwi-Anne Johansson (V), riksdagsledamot i socialförsäkringsutskottet: 070 – 576 45 76
Vänsterpartiets presstjänst: 070 – 620 00 64